Matematyka

Powtórka do sprawdzianu z geometrii

Symetria względem prostej k

Symetria względem prostej to takie przekształcenie w którym obraz danego punktu znajduje się po drugiej stronie prostej i w tej samej odległości co dany punkt.

Symetria względem punktu

Symetria względem punktu to takie przekształcenie w którym obraz danego puntu leży na półprostej (o początku w danym punkcie i przechodzącej przez punkt względem którego przekształcamy ) w takiej samej ogległości od punktu względem którego przekształcamy dany punkt

Dwusieczna kąta

Dwusieczna kąta to półprosta o początku w wierzchołku kąta dzieląca kąta na dwie równe części.

Symetralna odcinka

Prosta przechodząca przez środek odcinka pod kątem prostym. Dzieli odcinek na dwie równe części.