עבודת הערכה בערבית

מגיש נועם יודפת

מצוות התפילה – א(ל)צַّלאה – ألصلاة

ש שני סוגי תפילה באסלאם: תפילה יומית אישית ותפילה בציבור בימי שישי ובחגים במסגד. כל מסלם חייב להתפלל 5 פעמים ביום. כנראה, שמספר זה של תפילות נקבע כפשרה בין מספר התפילות ביהדות (3) לבין מספר התפילות בנצרות (7), לאחר שמחמד הבין, שהיהודים והנוצרים לא ממהרים להתאסלם. כיוון התפילה הוא למכה.

מצוות הצדקה – א(ל)זכאה – ألزكاة

מטרת המצווה הזו, בדומה ליהדות היא קודם כל עזרה לעניים, אך גם להזכיר למסלמים שעליהם להיטהר מהחומריות ולהוכיח את אמונתם. כל מסלם חייב להפריש צדקה מתבואת פירות, מעדרים, מכסף, מזהב ומסחורות. שיעור המס שיש להפריש קבוע ומוגדר, כמובן בהתאם לכמות.

ערבית - מצוות האסלאם
kahoot

קהוט בנושא מצוות האסלאם