Hanes Instagram

Dysgwch hanes y wefan Instagram o'i ddechreuad i nawr.

Y prif bwyntiau

Cafodd Instrgam ei creu gan dau ddyn o’r enw Kevin Systrom a Mike Krieger ym mis Hydref 2010. Yna prynnodd Facebook, (cwmni Mark Zuckerberg) y cwmni ym mis Ebrill 2012. Mae Instagram mor boblogaidd, cafodd 1,000,000 o ddilynwyr 2 fis ar ol y cafodd ei cyflwyno i’r byd! Mae’r gwefan wedi gwellhau llawer iawn ers iddo ddechrau, wrth gynnwys “Filters”, “Direct Message” ac ychwanegu’r ffordd i gymryd fideo a lawer mwy, dyna fel mae’r gwefan wedi ennill llawer o lwyddianau.

Llwyddiannau

Heddiw mae Instagram yn cael:

150 miliwn o ddefnyddwyr y mis

Tua 25 biliwn o luniau yn cael ei rhannu i'r wefan

55 miliwn o luniau yn cael ei rhoi arno'r wefan yr wythnos

1.2 biliwn o bobl yn defnyddio hi bob dydd


Yn 2011 a 2012 ennillodd Instagram "Iphone app of the year", ac er dydy hi ddim wedi ennill eto ers hynny, mawr wefan dal yn hynod o boblogaidd.

Llinell amser hanes Instagram

Y 6ed o Hydref 2010 – Cafodd Instagram ei llawrlwytho i’r we a’r byd technoleg.

Yr 12fed o Rhagfyr 2010 – Cafon nhw 1 miliwn o ddefnyddwyr.

Yr 21ain o Fawrth 2011 – Cafodd Instagram eu cyfrafod “Instameet” cyntaf yn Los Angeles, UDA.

Y 3ydd o Awst 2011 – Cafodd Instagram 150 miliwn o luniau ei rhannu.

Yr 20fed o Fedi 2011 – Cafodd fersiwn 2.0 ei cyflwyno gyda 4 ffilter newydd wedi’i ychwanegu i’r wefan.

Y 26ain o Fedi 2011 – Cafodd Instagram 10 miliwn o ddefnyddwir i’r wefan.

Yr 21ain o Dachwedd 2011 – Dechreuodd “Lansiad y Penwythnos, Prosiect Hashtag”

Y 9fed o Ragfyr 2011 – Ennillodd Instagram “App Iphone gorau’r flwyddyn”

Yr 11eg o Chwefror – Cafodd fersiwn 2.1 ei rhyddhau a ffilteri newydd â edrychiad newydd wedi’i ychwanegu.

Y 3ydd o Ebrill 2012 – Mae Instagram nawr yn gallu cael eu llawrlwytho ar ffonau symudol Android.

Y 9fed o Ebrill 2012 – Cafodd Instagram ei brynu gan Facebook am 1 biliwn o ddoleri!

Yr 28ain o Fehefin 2012 – Roedd Instagram yn ail-ddylunio lluniau i’r wê.

Y 26ain o Orffennaf 2012 – Cafodd Instagram 80 miliwn o ddilynwyr.

Yr 16eg o Awst 2012 – Mae lawnsiad “Photo Maps” yn digwydd, sef gweld lle mae lluniau mae pobl wedi ychwanegu ar eu tudalen o’i lleoliad nhw.

Y 13eg o Fedi 2012 – Mae Instagram yn ychwanegu tudalenau proffil newydd i’w gwefan ac yn cael ei gwellhau i’r ffon symudol.

Yr 11eg o Ragfyr 2012 – Cafodd fersiwn 3.2 ei greu gyda ffilter newydd helygen (willow) a chamera gwell wedi’i hychwanegu.

Yr 21ain o Ragfyr 2012 – Mae fersiwn 3.4.1 yn cael ei rhyddhau gyda 25 o ieithoedd wedi cael ei ychwanegu i’r wefan.

Y 26ain o Chwefror 2013 – Dathliwyd 100 miliwn o ddefnyddwyr i’r wefan.

Yr 2il o Fai 2013 – Ychwanegwydd lluniau tag i’r wefan.

Yr 20fed o Fehefin 2013 – Ar Instagram, cyflwynwyd cymryd fideo gyda’r camera.

Y 7fed o Awst 2013 – Cyhoeddwyd fersiwn 4.1

Y 6ed o Fedi 2013 – Roedd Instagram yn cael ei ddefnyddio gan 150 miliwn o bobl.

Y 25ain o Fedi 2013 – Cafodd Instagram ei ddiweddaru i IOS7.

Y 24ain o Hydref 2013 – Lawnsiwyd lluniau a fideos noddedig.

Yr 12fed o Ragfyr 2013 – Ychwanegwyd Nesgeseuon Uniongyrchol sef “Direct Message” i Instagram. Mae Direct Message yn galluogu hyd at 15 o bobl i gael sgyrsiau preifat.

Yr 11eg o Fawrth 2014 – Roedd app Instagram yn gallu cael ei llawrlwytho a’r ffonau symudol Android.

Medi 2014 – Cyhoeddwyd Instagram nawr mi fydden nhw gallu rhoi “posts” noddedig i’r wefan cymdeithasol.

Mai 2015 – Mae Instagram yn gael ei ddiweddaru i IOS8.

Medi 2015 – Mae’r wefan fyd-enwog yn cael ei ddiweddaru ar gyfer IOS9.

Yr 22ain o Hydref 2015 – Lawnsiodd y wefan cymdeithasol “Boomerang” sef ffordd arbennig o cymryd 5 o luniau mewn 1 eiliad i greu fideo bach.