Maging Alerto sa Ating Kapaligiran

Ligtas-Kapaligiran, Sagip-Kalikasan: Isang Kampanya

Mga Gawain na Nagliigtas sa ating Kapaligiran

1. Maging responsable sa lahat ng oras.

2. Magtapon ng Basura sa tamang lalagyan.

3. Iwasan ang paggawa ng mga iligal na gawain.

4. Sundin ang 4Rs: Reuse, Reduce, Recycle at Remember.

5. Maging alerto sa lahat ng oras.