מעברי חציה לחציה בטוחה

שקד קצב כיתה ה'1.

כללי הבטיחות:

1) בחרו את המקום לחצייה בטוחה.

2) הערכו בהתאם לקראת החצייה.

3)חצו את הכביש בצורה בטוחה,בהליכה מהירה,בקו ישר ולא באלכסון.

4)בעת חציה הקפידו למקד את תשומת הלב לכביש ולהיות מודעים למתרחש בו ולא להשתמש

בטלפון נייד.

5)בכביש בין עירוני הרכב יגיע במהירות - לא חוצים כביש ביו עירוני.

בתכנון מקום לסימון מעבר חצייה יש להתייחס לכמה נתונים:

1צורכי הולכי הרגל

2 צורכי הנהגים

3) תנאי השטח

התנאים שנקבעו לסימון מעברי חצייה:

1) מספר מינימלי של הולכי רגל חוצים.

2) מספר כלי הרכב העוברים בדרך בשעות השיא של היממה.

3)מהירות הנסיעה המותרת וסוגי כלי הרכב.

4) מרחק אל מעבר החצייה הסמוך.

חושבים חיים- חוצים בביטחה

בחצייה, תרגיש את הכביש