Tööstuslik pööre

Aja Leht

Ajalugu

Nagu teada, algas tööstuslik pööre ehk tööstusrevolutsioon 100 aastat tagasi, kui ehitati esimene aurumasin. Seda on hakatud vabrikutes kaupade tootmiseks kasutama. Esimesed muudatused toimusid Suurbritannias, kui varem töötasid inimesed kodus oma põllul, siis nüüd on valdavadeks töö paikadeks saanud vabrikud ja tööstuslinnad. Muutuste põhjuseks võibki välja tuua masinate leiutamise, mis võimaldab kaupu toota odavamalt ja kiiremini kui varem. Uute masinate omanikud palkavad nüüd masinatega töötama koolitatud inimesi, kes oskaks neid kasutada. Nii sai alguse tänapäeva vabrik, mida ümbritsevad tööliste jaoks ehitatud elamud. Tihtipeale rajatakse ühte kohta mitu vabrikut, millest saaks tekkida uus linn.

Edmund Cartwright

Esimesteks aparaatideks olid auruga töötavad masinad. Veidi aega hiljem loodi aga ökonoomsemad vahendid, mis ei raiskaks nii palju vett. Näiteks kudumismasin, mis suudab väga kiiresti kedrata puuvillast niiti. See imeline riistapuu valmistavat niiti nii ruttu, et käsitsi kudujad ei suudaks mitte mingil juhul töötempoga kaasas käia. Siinkohal võiks mainida üht kuulsaimat leiutajat, kelleks on inglise vaimulik Edmund Cartwright.

James Watt

Tänapäeval on hakanud need leiutised, mis teevad inimese tööd lihtsamaks, üha enam populaarsust koguma. Neid kasutatakse pea kõikjal, alustades maapealsetest vabrikutest ja tehastest, lõpetades maa all kaevandustes vee välja pumpamisega. Ning jällegi tooks esile ühe nime. Šoti insener James Watt, kes on täiustanud paljusid valmisolevaid masinaid nii, et need kasutaks ressursse vähemal määral, aga efektiivsemalt. Ta valmistas ka sellise masina, mis suudab tööle panna ka teisi lähedal asuvaid aparaate. Selle ajastu esimesel poolel töötas Suurbritannias umbes 500 erinevat masinat, nüüd on hakanud need numbrid tohutult kasvama.

Esimene tööstusriik ning A.Darby

Kiire tööstusliku pöörde arenemise tõttu hakkas masinate valmistamiseks vaja minema rauda, aurumasinatesse sütt ja rohkem raha nende mõlema eest maksmiseks. Aastaid tagasi olid Inglismaal need kõik olemas ja sellest sai esimene ning suurim tööstusriik. Rauatööstus hakkas kiiresti arenema pärast 1709. aastat, mil kuulus Abraham Darby esimest korda kasutas rauamaagi sulatamiseks koksi. See oli tunduvalt odavam ja efektiivsem kui varasem meetod, kus kasutati puusütt. Sellega seoses hakati rajama uusi kaevandusi, et hankida vajaminevaid aineid.

Asjatundja arvamus tööstusajastust

Sõitsime siis ühel ilusal päikesepaistelisel päeval kanaleid ja raudteid uurima, et nendest pisut rohkem teadmisi saada. Meid võttis vastu Ervin, kohalik suurim kanalite tundja ning üks nende ehitajatest. Räägitakse, et tal olevat 20. aastane töökogemus sel alal. Hakates temalt infot küsima, lubas ta meile väikest ekskursiooni tunnelites, et meil oleks millest kirjutada. Mees rääkis meile järgmist : "Uute tööstuslike toodete toimetamiseks tarbijateni oli tarvis transpordisüsteemi. Alates aastast 1750 kaevatakse kanaleid, mis ühendavad omavahel tähtsamaid jõgesid ja linnu. Enamik maanteid pole päris nii hästi ehitatud kui ette nähtud, kuid 1804. aastaks plaanitakse rajada siin-mail esimene auruvedur. 1830. aastaks prognoositakse Inglismaal niinimetatud raudteehullust. Arvatavasti ehitatakse peatselt raudteid ka teistesse Lääne-Euroopa riikidesse ja hiljem ka läbi kogu Põhja-Ameerika“.