ICT Les - presentatie

Opdracht les 6,7 & 8

De opdracht (zie les 6, studiewijzer)

Inleiding

De klas wordt opgedeeld in viertallen en de bovenstaande onderwerpen worden verdeeld (voorwaarde is dat alle onderwerpen uiteindelijk aanbod komen). In het viertal gaan jullie je verdiepen in informatie over het onderwerp. Extra aanvullende informatie, aangaande deze onderwerpen, ontvangen jullie van de docent.

Opdracht: presentatie

Doel is dat jullie in viertallen je gaan verdiepen in de genoemde onderwerpen en dit m.b.v. een originele presentatie gaan presenteren aan de klas. Het doel is dat iedereen uiteindelijk kennis krijgt rondom de thema’s, zorg er dus voor dat jullie klasgenoten wat leren van jullie presentatie (van de inhoud en wijze waarop je het presenteert). Door gaan jullie je dus verdiepen in ICT- Tools en actuele thema’s rondom ICT gebruik m.b.t. het werkveld.

ICT Tools

Gebruik in je presentatie minimaal twee ICT-tools:

o Quiz via www.socrative.com

o Quiz via www.kahoot.it

o Presentatie via www.smore.com

o Muurkrant: www.padlet.com

o Prezi

o Quiz via www.mentimeter.com

o Eigen gevonden ICT-tool

Thuis op school VO - 13. Pesten