מקרא היום

סיפורינו

מי הוא המושיע שלנו ?

הכתב שלנו יצא לתחקר את דבורה אשת לפידות.


כתב: דבורה, הנביאה הגדולה שלנו. תוכלי לספר לנו מי המושיע הגדול שלנו ?


דבורה: קראתי לברק לבוא מקדש נפתלי בשביל להילחם בסיסרא וצבאו.


כתב: אז ברק הוא מושיענו מסיסרא ?


דבורה: לא, ברק ביקשני לבוא איתו למלחמה .ולכן ה' ייתן את סיסרא ביד אישה .


כתב: ברק בטח פחדן ולא סומך על מילת ה' או שהוא רוצה שנביאה, אישה גדולה תהיה


לידו. ואם סיסרא לא ימות בידי ברק הוא ימות בידיך ?


דבורה :רק אחרי המלחמה נדע.


כתב: תודה רבה לכך דבורה .


דבורה: בבקשה.


וכך נפרדתי מדבורה שהלכה עם ברק וצבאו למלחמה .הסיכויים של עמנו נראים קלושים.


לסיסרא יש תשע מאות רכב ברזל ,וכלי נשק ,ולחומים מאומנים ולא חקלאים .מה יקרה?


ברק וצבאו נלחמו בסיסרא וצבאו. סיסרא נפצה קלות וברח לעם הקיני שהיה גם עם עמנו וגם


עם מלך כנען היושב ליד אזור המלחמה .בינתיים לקחנו עדות מלוחמים שהיו שהם והם אמרו


"מעשה ה' קרה כלי המלחמה של סיסרא יתפרקו דבר זה לא קרה מאז בריחתנו ממצרים"


סיסרא מצא את אוהלה של יעל וביקש מימנה מחסה .יעל הכניסה את סיסרא לאוהל . נתנה


לו לאכול ולשתות וחיכתה עד שנרדם וללקחה את מוט האוהל ובמכה אחת חזקה הרגה את


ניצחנו אבל נותרו כמה שאלות פתוחות . מי הוא המושיע שלנו? אמרה דבורה קודם שה' ייתן


את סיסרא ביד אישה וזאת לא הייתה דבורה זאת הייתה יעל. אז יעל המושיע כי אחרי הכל


ברק ניצח את המלחמה אולי זאת בכלל דבורה שניבאה הכל אז שאלנו את ברק ודבורה מי


הם חושבים שהוא המושיע ופה אחד אמרו "ה' הוא משיענו הגדול והיחיד בכל המקרים".


ועוד שאלה מדוע עזרה לנו? יעל היא לא מענו והייתה בעם שבשלום עם שני הצדדים. את


אולי זה סופו של עמנו ?


סיסרא .צבאו של ברק ניצח את צבאו של סיסרא וניצחנו במלחמה .


גובתה לא היה אפשר לתפוס ונותר לנו רק לשאר .

לא שיכורה אלא נואשת

כתבנו ביקר בעיר שילה, ומצא שם משפחה מעניינת משפחתו של אלקנה. לאלקנה יש שתני


נשים, פנינה וחנה. לפנינה יש מספר ילדים וחנה היא עקרה.


מדווח כתבינו: שכיום אישה עקרה היא נחותה וחסרת ערך.


עשיתי ראיון עם אלקנה .


כתב: אז שמעתי שיש לך אישה עקרה כיצד היחס שלך עלייה לעמותת אשתך הפורייה.


אלקנה: נכון חנה עקרה אבל אני אוהב אותה יותר מפנינה ונותן לה יותר אהבה .


כתב: אני מקווה בשבילך ובשביל חנה שה' יפתח רחמה ותיכנס להריון .


אלקנה :תודה רבה לך .


כתב :שמעתי אם אתה עולה להקריב זבח לה' אולי יגשים את חלומך .


אלקנה: אנחנו עולים ימים ימימה ,האמת הפעם הבא היא מחר.


למחרת הלכתי עם אלקנה ,חנה , פנינה וילדיה לעלות זבח לה'. כשישבנו לארוחה אלקנה


נתן לחנה מנה כפליים כדי לשפר את רגשותיה . חנה התחילה לבכות ויצאה להתפלל לה'.


התפללה חנה לה' לילד ואמרה "אם תיתן לי ילד אני ימסור אותו לך לעבוד אותך במשך כל


ימי חייו .אלי ראה אותה וחשב כי חנה שיכורה ואמר "לאישה שיכורה אין מקום בזבח ה'"


וענתה לו חנה "לא שיכורה אני אלא נואשת לילד אל תשווה אותי לבת בלייעל" והחזיר לה


בתשובה "לכי שכבי עם בעלך וה' ייתן לך ילד"


הלכה חנה ועשתה דברי אלי ונס ה' קרה ונכניסה להריון.

וויה לה רבולסיון ! מנהיג חדש

בימים אחרי מות משה שלחנו כתב שיראיין את יהושע משרת משה כדי להבין מי ינהיג אותנו


יהושע: ה' דיבר אלי אחרי מות משה ואמר לי שאני יחליף אותו .אני זה שינהיג את עם ישראל


.


עד להגעת הארץ אשר נתן ה' לבני ישראל.


כתב: אם ישר הסכמתה ?


יהושע: מה פתאום אבל לאחר שהתנגדתי הוא הבטיח לי כמה דברים ולאחר שהסכמתי כמה


משימות.


כתב: איזה הבטחות הוא נתן לך ?


יהושע: יהיה איתך כמו שהייתי עם משה ולא עזוב אותך אף פעם .


כתב : ואיזה משימות ?


יהושע: לעבור את הירדן עם כל העם אל הארץ המובטחת וכמובן לשמור על התורה ולחלק


את השבטים לנחלות .


כתב : זה עבודה קשה אני מאחל לך בהצלחה .


יהושע : תודה רבה


וכך עושה ,קודם כל אחרי המינוי הוא מודיע לעם על חצית הירדן בעזרת השוטרים. ולשבטים


בן שבט מנשה : יקשנו לחיות בירדן המזרחי ומשה הסכים לבקשתנו אבל הוא הציב לנו תנאי


שנחצה את הירדן עם כל העם ונסייע להם בכיבוש ארץ. ענינו לו "כל אשר צותתנו נעשה ואת


כל אשר תשלחנו נלך .ככל שענו משה כן שמע אליך רק יהיה ה' אלוהיך עמך כאשר היה עם


משה כל איש אשר ימרה את פיו ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו יומת רק חזק ואמץ."


גד , ראובן וחצי מנשה מזכיר את הבטחה שהבטיחו למשה.

Big image

יהושע בן נון

תכסיס המלך הגדול

יצאנו אחר אהוד בן גרא כדי לשמוע כיצד הביאס את מלך עגלון. את הסוד שעומד מאחורי


הסיפור הגדול של הנציחון נגד מלך עגלון .


כתב: אהוד היקר ספר לנו כיצד הבסתה את מלך עגלון הגדול המאוד גדול.


אהוד: עשיתי לו תכסיס קטן שגרם לו למות .


כתב : איזה תכסיס אתה עשית לו ? והשמועה נכונה את שמאלי ?


אהוד : האמת שכן וזה חלק מהתכסיס שלנו . הכנתי חרב פיפיות וחגרתי אותה על ירך ימין .


כתב : ושומרים בדרך כלל בודקים את ירך שמאול חכם וגם אף אחד לא רגיל ששולפים חרב


אהוד: נכון ,וחרב קצרה חדה משני הצדדים מתאימה למשימה . אפשר להמשיך את הסיפור


מצד ימין . ולמה חרב פיפיות ?


?


כתב :כמובן בשביל מה אנחנו פה ?


אהוד :הלכתי למלך עגלון והגשתי מנחה כדי לטעות את השומרים ואחר כך שלחתי את חברי


המשלחת לביתם .


כתב : כדי לא לסכן אותם ?


אהוד : כן, ועכשיו החלק המעניין שאמרתי לעגלון שיש לי סוד לספר לו והוא שלך את שומריו


החוצה וכאשר אמרתי לו שזה מסר ה' הוא קם ומרוב הגודל שלו לקח לו יותר מידי זמן


והכנסתי את החרב לתוכו .


כתב : איך יצאת השומרים בחוץ ?


אהוד : קשה מאוד ,פשוט יצאתי מהדלת לא רצתי והם לא חשדו בכלום .


כתב : ממש קשה ושם הצבא שלך חיכה לך וחסמתם את מעברות הירדן ולכדתם את חיילי


מואב .


אוהד : בדיוק


זה התכסיס הגדול יש חמישה שלבים להכין חרב להגיש מנחה לרצוח ויציאה החוצה והשגת


ניצחון וזה הסיפור שעומד מאחורי ניצחון מלך מואב.