Santa Joaquima de Vedruna Vidal

J. Oriol Voz Suñer i Marc Pérez

Escoles vedruna

Gràcies a Joaquima s'han fundat moltes escoles vedruna i hospitals, arreu de Catalunya, en que l'ensenyança es per a nois i noies, desde parbulari fins al batxillerat, encara que antigament només eren escoles per a noies.

Localització de les escoles vedruna a Catalunya

Big image

himne a Santa Joaquima de Vedruna Vidal

En conmemoració a Santa Joaquima de Vedruna s'ha fet un himne, que es canta el dia 22 de maig:


A la nostra Catalunya
la terra que estimem tant
hi ha mil flors de tota mena
hi floreixen també els sants.
Tu, Joaquima de Vedruna,
n'ets un exemple prou clar
del que pot fer en una dona
la força de l'Esperit Sant.

Has conegut com nosaltres
el goig tan dolç d'una llar,
d'estimar germans i pares,
d'abraçar amics i companys.
I has sortit al camp a córrer
i has viscut a la ciutat
i has mirat vers les estrelles
i has anat al bosc i al mar.

Perquè del cor t'hi naixia
Mentre t'anaves fent gran
un desig que dia a dia
es tornava un ideal:
ser de Déu tota sencera,
donar-li la voluntat,
cercar sols de fer la seva
tal com Crist fins al final.

Soltera, casada i mare
o viuda en la soledat,
vas lluitar com dona forta
per fer el bé i per estimar,
fins consagrar-te sencera
a servir Déu i els germans,
i aplegar per eixa tasca
qui amb tu volgués treballar.

Filles tens ara que viuen
arreu del món estimant
servint com tu els ensenyaves
fent que el món sigui més sant.
Donem al Pare lloança
perquè en tu s'ha mostrat gran
i al Fill, que t'ha fet tan dòcil
a l'obra de l'Esperit Sant.