Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe

Georgia Bảo hiểm y tế


Georgia bảo hiểm y tế cung cấp các đặc quyền y tế chi trả các chi phí điều trị phát sinh tại một cơ sở y tế. Phạm vi bảo hiểm được cung cấp là toàn diện bao gồm khám bác sĩ, ở lại cơ sở y tế , trường hợp khẩn cấp , theo quy định, chăm sóc nha khoa và chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nó phục vụ gia đình , sinh viên , trẻ em, người lao động, người lao động, có việc làm , các doanh nghiệp nhỏ và lớn tự , và người về hưu .

Đối với các cư dân của Georgia , một phạm vi rộng lớn của các chiến lược Bảo hiểm du lịch là có sẵn để lựa chọn. Mỗi một thay đổi đáng kể dựa vào kích thước của khấu trừ và đặc quyền được bảo hiểm. Bảo hiểm y tế cụ thể , bảo hiểm y tế gia đình , nhóm bảo hiểm y tế , chính sách bảo hiểm y tế học sinh , bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thân thiện với ngân sách , bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em chỉ , và bảo hiểm y tế tạm thời một số chính sách bảo hiểm kế hoạch sẵn ở Georgia.

Tại Georgia, luật bảo hiểm y tế và các chính sách liên quan đến bảo hiểm y tế cụ thể là khác nhau từ nhiều tiểu bang khác của Mỹ. Pháp luật cho phép các công ty bảo hiểm từ chối yêu cầu cho bảo hiểm y tế cá nhân dựa trên tình trạng y khoa hiện tại và tình trạng sức khỏe hiện tại .

Tiểu bang Georgia có chính sách bảo hiểm vừa phải tính năng bảo vệ cả khách hàng bảo hiểm cùng với các công ty bảo hiểm . Theo " đảm bảo khả năng tái sinh quy định " , một quy định chính sách bảo hiểm y tế , một chủ sở hữu bảo hiểm được kích hoạt để đổi mới chính sách mà không cần suy nghĩ về / tình trạng sức khỏe của mình.

Ở Georgia không có giới hạn trên phí Bảo hiểm ô tô mà các công ty có thể tính phí cho một chiến lược chăm sóc sức khỏe . Tương tự như vậy , pháp luật giới hạn mà một công ty bảo hiểm không thể hủy bỏ một ? chính sách bảo hiểm s dựa trên điều kiện chăm sóc sức khỏe của họ hay tuổi tác. Trong trạng thái đặc biệt , trẻ em của cha mẹ thất nghiệp không được chấp nhận từ chính sách bảo hiểm y tế . Với một chiến lược gọi là Peach Chăm sóc , Georgia Nhà nước cung cấp cơ hội cho trẻ em đó được bảo hiểm .

Trước khi mua bảo hiểm y tế , nó là cần thiết để so sánh sức khỏe có dấu ngoặc kép bảo hiểm khác nhau . Một đại diện bảo hiểm hoặc một nhà môi giới bảo hiểm là quyền cá nhân để giúp bạn trong việc tìm kiếm một chính sách bảo hiểm y tế phù hợp nhất với yêu cầu của bạn . Blue Cross Blue bìa của Georgia , Kaiser Permanente , Assurant Wellness , Celtic kinh doanh bảo hiểm , Công ty Bảo hiểm thời gian, và United Healthcare của Georgia là một số trong những công ty hàng đầu cung cấp bảo vệ chính sách bảo hiểm y tế xuất sắc cho các cư dân của Georgia .