Lichamelijke handicap

wat is een lichamelijke handicap ?

een lichamelijke of motorische handicap is iemand die door een probleem aan zijn lichaamsdelen gehinderd wordt in zijn handelingen en/of bewegingen. De handicap kan ontstaan doordat lichaamsdelen niet volgroeid of beschadigd zijn (fysieke afwijkingen) of doordat lichamelijke functies verstoord zijn (functionele afwijkingen).

wat zijn kenmerken bij een lichamelijke handicap ?

bij een lichamelijke handicap horen de volgende kenmerken :

  • zitten vaak in een rolstoel
  • moeite met voortbewegen
  • maken gebruik van hulpmiddelen

Voorbeelden

een kort voorbeeld van het leven van een kind met deze handicap

Onderwijs


Onderwijs voor mensen met een lichamelijke beperking

Veel kinderen met een lichamelijke beperking kunnen naar een gewone basisschool. Voor andere kinderen is het beter om naar een school voor speciaal onderwijs te gaan.

Is de school ver weg of kan uw kind niet zelf van huis naar school? Dan kunt u een beroep doen op de regeling leerlingenvervoer.

Na het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen kinderen met een lichamelijke beperking door naar:

Er zijn speciale regelingen voor studenten met een beperking. Ze kunnen bijvoorbeeld langer studeren als ze door hun beperking meer tijd nodig hebben voor hun studie.dagopvang


Kleine kinderen met een lichamelijke beperking kunnen soms terecht in de gewone kinderopvang. Kinderen voor wie de gewone kinderopvang niet geschikt is, kunnen naar een medisch kleuterdagverblijf.

Soms is het nodig de zorg voor een kind met een beperking korte tijd over te dragen. Daarvoor bestaan verschillende vormen van kortdurende opvang.

handelen

hoe zou een professional moeten handelen ?

als activiteitenbegeleider stimuleer je mensen door ( creatief ) activiteiten te ondernemen. je levert een bijdrage aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van het totale begeleidingsplan. je werkt daarbij nauw samen met andere disciplines. als activiteitenbegeleider werk je in een tehuis voor gehandicapten.


als woonbegeleider begeleid en verzorg je bewoners van verschillende woonvoorzieningen. je levert een bijdrage aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van het totale begeleidingsplan. je werkt daarbij nauw samen met andere disciplines. als woonbegeleider kun je onder meer terecht bij instellingen op het gebied van de gehandicapte zorg.