29 בנובמבר

הכרזת המדינה באום

Big image
29 november 1947