X-Stream Leidinggeven

Annerique Nicolai

Wat is leidinggeven?

Ruimte geven aan medewerkers, durven delegeren en loslaten. Maar ook: duidelijk zijn over de resultaten die bereikt moeten worden, het stellen van deadlines.

De 4 kernwaarden & mijn eigen vaardigheden

Inspireren - Enthousiast maken, motiveren.

Coachen - Aanmoedigen, helpen waarbij nodig. Vragen om afstemming en initiatief: Wanneer kun je dat communicatieplan afgerond hebben?

Sturen - Medewerker betrekken bij beslissingen die jij wilt nemen: Hoe zou jij dit aanpakken?

Confronteren - Goed afwegen of een medewerker een taak zelfstandig kan of sturing nodig heeft.

Voor- en nadelen leidinggeven

Voordelen - Zelfstandigheid, flexibel, afwisseling

Nadelen - Afhankelijkheid, doorzettingsvermogen, ervaring

Wil ik leidinggevende worden?

Nee - Niet goed in delegeren, vertrouw niet snel op andere mensen: wil zelf het beste resultaat leveren.