Kunst werkboek

Piter Postma

Kunstles Maniërisme en Barok

Theorie

We kregen een college over de kunt stijlen Maniërisme en Barok.
De kunststijl Maniërisme speelde zich af in het jaar 1530 tot 1600.


In deze tijd werden de regels van de Renaissance verbroken.

De kenmerken van de kunststijl Maniërisme waren de tegenovergestelde kenmerken van de Renaissance.


Aantal voorbeelden:


Kenmerken Renaissance --->Kenmerken Maniërisme:

Rust- --> Onrust

Harmonie ---> Onnatuurlijke verhoudingen

Symmetrie A ---> siemmetrie

Menselijke maat ---> Experimenteel


De kunststijl Barok speelde zich af in het jaar 1600 tot 1750.
Deze kunststijl ging weer naar de kunststijl van de Renaissance toe.
De kenmerken van de kunststijl Barok zijn:


  • extreem realisme
  • a-symmetrie
  • dramatische effecten
  • sterke licht/donker contrasten
  • veel emotie

Mijn mening

De theorie:


Het was een leerzame college. We kregen veel informatie wat ik nog niet wist.


De praktijk opdracht:


Ik vond de praktijk opdracht erg leuk. Dit vind ik omdat we op de laptop konden werken. Ook paste de opdracht goed binnen onze opleiding. Door deze opdracht heb ik meer geleerd over Photoshop.


Mijn werk:


Ik ben tevreden over mijn werk. Het gezicht van George Clooney past goed in het schilderij.

Kunstles Renaissance

Theorie Renaissance

We kregen een college over de Renaissance (1450-1600).

In deze tijd werd het humanisme maar ook de menselijke maat belangrijk.
De schilderkunst werd hierdoor ook realistischer.

De kenmerken van de Renaissance schilderkunst waren:  • Kunstenaar is bekend
  • Beïnvloed door de klassieke oudheid
  • Realistisch
  • Perspectief
  • Onderwerpen: Bijbels, mythologisch, historisch, literair tafereel
Big image

Mijn mening

De theorie:


Het was een leerzame college. We kregen veel informatie wat ik nog niet wist.De praktijk opdracht:


Ik vond de praktijk opdracht erg leuk. Dit vind ik omdat we op de laptop konden werken. Ook paste de opdracht goed binnen onze opleiding. Door deze opdracht heb ik meer geleerd over Photoshop.


Mijn werk:


Ik ben tevreden over mijn werk. Het gezicht van George Clooney past goed in het schilderij.

Kunstles Gotiek

Theorie Gotiek

We kregen een college over de Gotiek.

De Gotiek is een periode van 1100 tot 1400.

In deze tijd verliest de adel en het klooster de macht.
Daarnaast werden mensen intellectueler door bijvoorbeeld universiteiten die toen werden opgezet.
Kenmerken van de architectuur in die tijd waren hoog en licht.

De schilderkunst was in die tijd somber en waren vooral Bijbelse verhalen.

Mijn mening

De theorie:


Het was een leerzame college. We kregen veel informatie wat ik nog niet wist over het Romeinse rijk.De praktijk opdracht:


De praktijk opdracht vond ik minder leuk. Het oefenen met 3D had wel langer mogen duren zodat ik meer kennis hierover kon krijgen. Daarnaast vind ik het ook leuker om een ''vrije'' opdracht te krijgen.


Mijn werk:


Ik ben niet ontevreden maar ook niet tevreden. Ik vond het moeilijk om 3D te tekenen omdat ik hier nog weinig lessen over heb gehad.

Kunstles 10 mei Romaans

Theorie Romaans

We kregen een college over het Romaanse Rijk (1000-1150).
In deze tijd liepen veel mensen de pelgrimsroute. Langs de pelgrim routes werden veel kerken bebouwd om de pelgrims onderdak te bieden.
Deze kerken werden altijd in een kruisvorm gebouwd en gericht naar het oost-westen.

Deze kerken werden ook van binnen gedecoreerd. Ze decoreerden onder anderen de kerk met Fresco's. Dit zijn schilderijen op het plafond. Kenmerken van deze schilderkunst zijn:

• afbeeldingen van Christus met de vier evangeliën (afgebeeld als vier dieren)
• Zware contouren
• Weinig plasticiteit
• Platte kleurvlakken
• Attributen kenmerken personen

Ook werd er glas in lood gebruikt als decoratie in de kerk. Kenmerken van glas in lood zijn:

• Zwarte contouren
• Weinig plasticiteit
• Platte gekleurde vlakken
• Aan attributen herken je personen

Big image

Mijn mening

De theorie:


Het was een leerzame college. We kregen veel informatie wat ik nog niet wist over het Romaanse Rijk.De praktijk opdracht:


De praktijk opdracht vond ik we leuk. Wel duurde de opdracht dan verwacht . Ook vond ik het leuk omdat het een 'vrije' opdracht was


Mijn werk:


Ik ben niet ontevreden maar ook niet tevreden. Ik vond het moeilijk om 3D te tekenen omdat ik hier nog weinig lessen over heb gehad.

Kunstles Romeinse Rijk

Theorie college het Romeinse Rijk


We kregen een college over het Romeinse Rijk (Ca. 753 c. Chr. - 476 n. Chr)
Van het Romeinse rijk kennen we bekende architecturen zoals;


- De romeinse tempel

- Het pantheon (een tempel gewijd aan de Heilige Maria)
- Het colosseum (gebouw waar gevechten werden gehouden)
- Het forum ( politieke en religieuze centrum van de stad)
- De domus ( gebouw voor rijke burgers)
- De insula (appartementengebouw voor de middenstand en de lagere klasse)
- Het romeinse Badhuis
- Het aquaduct (een waterleiding)
- De triomfboog (een monumentale boog)

Wat telkens terug kwam in de Romeinse bebouwen waren de rond bogen.

Big image

Mijn mening

De theorie:


Het was een leerzame college. We kregen veel informatie wat ik nog niet wist over het Romeinse rijk.De praktijk opdracht:


De praktijk opdracht vond ik minder leuk. Het oefenen met 3D had wel langer mogen duren zodat ik meer kennis hierover kon krijgen. Daarnaast vind ik het ook leuker om een ''vrije'' opdracht te krijgen.


Mijn werk:


Ik ben niet ontevreden maar ook niet tevreden. Ik vond het moeilijk om 3D te tekenen omdat ik hier nog weinig lessen over heb gehad.

Kunstles 1 april - 8 april Griekse kunst

Theorie College Graffiti

We kregen een presentatie over verschillende soorten graffiti.
Zo kregen we 3D graffiti te zien. Er werd op 3 muren gespoten. Wanneer je voor deze muren staat lijken de letters 3D. Ook zagen wij een graffiti artiest die werkte met verschillende sjablonen. Met behulp van deze sjablonen spuit hij politiek gerelateerde 'schilderijen'.

Naast deze stijlen zagen we ook abstracte graffiti. Er werd alleen gebruik gemaakt van rechte lijnen.

Mijn mening

De theorie:


Het was een korte maar leuke college. We kregen veel soorten graffiti te zien die ik nog niet eerder had gezien.De praktijk opdracht:


Helaas was ik ziek tijdens de workshops. Dat er een workshop was geregeld vond ik een leuk initiatief. (Vrijdag 18 april ga ik vragen hoe ik dit moet inhalen.)


Mijn werk:


De graffiti letters vind ik goed gelukt. Ik denk dat de letters goed te spuiten zijn. Helaas was ik ziek tijdens de workshop.

Kunstles 18 maart Griekse kunst

Theorie 'Grieks theater'

Nina, Bjarne en ik gingen een presentatie doen over het Grieks theater.

Mijn deel ging over het theatergebouw. Over de volgende woorden moest ik het hebben: théatron, orchèstra, thymele, skene, proskene, paraskenia en parodoi.

De theorie is gemaild.

Mijn mening

De theorie:


Ik vond een presentatie geven over het Griekse theater minder leuk. Ik vind het lastig om een presentatie te geven over dingen wat ik zelf niet weet.


De praktijk opdracht:


Ik vond de praktijkopdrachten erg leerzaam. Nu weet ik hoe je (simpel) een lichaam kan tekenen in een staande en contrapost houding. Dit kan ik weer gebruiken in toekomstige tekenopdrachten. Ik heb bij de voorbeelden een extra contrapost houding erbij gevoegd van een duidelijk plaatje waarbij je de houding goed kan zien. Deze houding heb ik ook nagetekend.


Mijn werk:


Ik ben wel tevreden op mijn werk. Ik heb goede feedback gekregen over de tekening van de staande houding. Op de tekening met contrapost houding ben ik ook wel tevreden. Wel vond ik het lastig om sommige punten van het lichaam te tekenen.

Kunstles 11 maart Egypte

Theorie Egypte

Ik was ziek tijdens de theorieles. Daarom heb ik mijn informatie hieronder geplaatst.


Het Oude Egypte was een beschaving die rond 3300 v.Chr. is ontstaan langs de Nijl.

Egypte bestaat bijna volledig uit woestijn, ca. 96%. Het bewoonbare gebied is slechts 55.000 km2 groot. Dit bewoonbare gebied is in de buurt van de Nijl, omdat de grond hier vruchtbaar was.

De hiërarchie van de Egyptenaren is ongetwijfeld de oudste ter de wereld. Het systeem was opgebouwd als een piramide met bovenaan de koning (de farao). Onder de koning zit de ambtenaar/onderkoning . Onder de priester zaten de edelen en de priesters. Onder de zaten de edelen en de priesters zitten de Schriftgeleerden en de soldaten. Hieronder zaten de ambachtslieden. Helemaal onderaan zitten de boeren en slaven.

Wij gebruiken de 26 letters uit ons alfabet als we een tekst schrijven. De oude Egyptenaren gebruikten hiërogliefen. Dit zijn tekens en kleine tekeningen. Het valt op dat deze tekens en tekeningen gebruiksvoorwerpen, dieren en mensen zijn.

De Egyptische piramide is een stenen bouwwerk dat als grafmonument dient voor de farao.

De farao werd na de dood gemummificeerd en met kostbaarheden en persoonlijke bezittingen in het binnenste van de piramide gelegd.

Deze piramides werden gebouwd in opdracht van de Farao’s. Door een Pyramide konden de Egyptenaren zien dat daar het graf van een farao was

Hoe groter de piramides, hoe belangrijker de Farao was.

Door archeologen is er veel informatie over het oude Egypte. Zo zijn er 17 verborgen Pyramides gevonden. Ook zijn er sarcofagen, dierenmummies en graftabletten gevonden waardoor je meer informatie te weten komt over degene die in de sarcofaag ligt.


____________________________________________________________________________________________


Ra was de zonnegod van de Egyptische mythologie. Hij was een van de belangrijkste goden van de Egyptische mythologie. Ra is een mens met een valkenhoofd. Op zijn hoofd heeft

hij een zon met daarbij een cobra (slang).

Mijn mening:

De theorie:


TIjdens deze kunstles was ik ziek. Daarom heb ik de presentatie's gemist. Wel heb ik alle informatie opgezocht die in de presentatie moest. Door het opzoeken van deze informatie ben ik meer te weten gekomen over het oude Egypte.


De praktijk opdracht:


Om een Egyptische god te tekenen vond ik een leuke opdracht. Vooral omdat het op een groot papier moest. Ik teken vaak groot dus deze opdracht paste goed bij mij. Omdat het een onbekend onderwerp was vond ik het leuker om te tekenen.


Mijn werk:


Ik vind mijn tekening goed gelukt. De kenmerken van Ra zijn goed zichtbaar.

Kunstles 19 februari Mesopotamië

Therorie Mesopotamië

Tijdens de les van 19 februari hebben een theorie blok over Mesopotamië gehad.
Mesopotamië is het gebied rond de rivieren Tigris en Eufraat.

In Mesopotamië was er een sociale hiërarchie.


In dit gebied is een stad genaamd Babylon.

In die stond een opmerkelijke poort, namelijk de Ishtarpoort.

Deze poort is speciaal voor de koning die toen de tijd aan de macht was. Op deze blauwe poort waren mythologische wezens en dieren in mozaïek afgebeeld zoals een leeuwen, draken en stieren.

Mijn mening

De theorie:


In deze les kregen we een college. Deze college was leerzaam voor mij. Wel werden er dingen in verteld die ik al wist. Deze de college was wel inspirerend. Zo had ik sneller een idee van wat ik wou maken.


De praktijk opdracht:


Het was een simpele maar leuke opdracht. Ik vind het leuk om iets anders te doen dan te tekenen/schilderen.


Mijn werk:


Ik ben tevreden met mijn werk. Je kan goed zien dat het een zeemeermin zwemmend bij de zeebodem.

Kunstles 12 februari Prehistorie

Theorie

De theorie kun je hieronder op mijn poster lezen.

Mijn mening

De theorie:


We moesten vragen beantwoorden op een zelfgemaakte poster. Deze theorieopdracht nam te veel tijd inbelslag waardoor ik minder tijd had voor de praktijk opdracht.

Deze theorieopdracht vond ik daarom minder leuk.


De praktijk opdracht:


Toen ik begon met de praktijk merkte ik dat ik het moeilijk vond om makkelijk te tekenen. Vaak teken ik heel precies waardoor ik eerst aan de tekenstijl in de prehistorie moest wennen. Het was een leerzame les voor mij.


Mijn werk:


Over de gemaakte tekeningen ben ik tevreden. De schetsen hadden wel wat mooier/netter gekund. Dit heb ik ook gedaan in volgende schetsen.

Introductieopdracht 'Penseeloefening'

De theorie

Dit was de eerste les van de periode. We kregen les over hoe we met penselen en kwasten moesten schilderen.

Mijn mening

De theorie:


De theorie was de praktijk opdracht. Voor mijn mening zie hieronder.


De praktijk opdracht:


Ik vond de praktijk opdracht erg handig om te doen. Zo kreeg ik tips die ik goed kan gebruiken.


Mijn werk:

Over de opdracht ben ik niet tevreden. Het is erg slordig en haastig gemaakt.