מטפל מטפל

מיסטיקה | רוחניות | מודעות - 052.1234567

דרור משולם

לה לה לה

דברים שאני עושה

משוה

Friday, Dec. 14th 2012 at 9pm

בית קשת

מגניב שחבל

געגכע

משהו

משהו משוה
בונה עדר חושף טרור יהודי, והמגזר המקופח מכה שנית.