Pedagogische opdrachtkaart

mede mogelijk gemaakt door: Tim, Dieuwe en Fransje

Wat te doen als leerkracht?

Als leerkracht heb je in samenwerking met de opvoeders de opdracht om kinderen omgangsregels en sociale vaardigheden bij te brengen. Je bent een voorbeeld voor de kinderen. Het is de bedoeling dat zij later in de maatschappij en in omgang met anderen kunnen functioneren.

Wat moeten kinderen beheersen op pedagogisch vlak?

→ Zelfredzaamheid

→ Oorzaak en gevolg relatie kunnen inzien

→ Bewustzijn en het kunnen erkennen van je eigen kwaliteiten en tekortkomingen

→ Algemene normen en waarden bij brengen

De omgang tussen volwassenen en kinderen waarbij de volwassene invloed uitoefent op het kind tenminste als dit alles gedragen wordt door wederzijds vertrouwen en liefde.

Het geheel van de opvoeding

Het opvoeden als handelen dat bewust gericht wordt op het bereiken van een opvoedingsdoel

  1. Trainen
  2. Gewoontevorming
  3. Zelfvertrouwelijke Zelfbepaling