"Mały Książę"

Aforyzmy

Aforyzm-

maksyma, sentencja, złota myśl; zwięzła wypowiedź, formułująca w błyskotliwej formie ogólne spostrzeżenie, myśl filozoficzną, moralną


Przykłady aforyzmów:

MIŁOŚĆ

"Dorośli są zakochani w cyfrach". (rozd. 4, str. 16)


"Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla uczu". (rozd. 21, str. 65)


"Woda może także przynieć korzyć sercu". (rozd. 24, str. 68)


"Jeśli kochasz kwiat, który znajuduje się na jednej z gwiazd, jakże przyjemnie jest patrzeć w niebo. Wszystkie gwiazdy są ukwiecone". (rozd. 26, str. 76)

CZŁOWIEK

"Dorośli są bardzo dziwni". (rozd. 10, str. 36)
"Dzieci muszą być bardzo pobłażliwe w stosunku do dorosłych”. (rozd. 4, str, 17)
"Jedynie dzieci wiedzą czego szukają". (rozd. 22, str. 66)


"Ludzie tłoczą się (..) nie wiedząc, czego szukają". (rozd. 25, str. 70)
"A drogi prowadzą zawsze do ludzi". (rozd. 20, str. 56)


" Wśród ludzi jest się także samotnym". (rozd. 17, str. 54)
"Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół". (rozd. 21, str.62)
"Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć. A dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania". (rozd. 1, str. 8)


PRZYJAŹŃ

"Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś". (rozd. 21, str. 65)
"Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela". (rozd. 24, str. 68)
"Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez". (rozd. 25, str. 73)
"Poznaje się tylko to, co się oswoi". (rozd. 21, str. 62)


ŻYCIE

"Autorytet opiera się na rozsądku". (rozd. 10, str. 35)


"Zdarza się czasem, że chcąc być dowcipnymi, popełniamy małe kłamstwa". (rozd. 17, str. 51)
"Zawsze ulega się urokowi tajemnicy". (rozd. 2, str. 10)


"Należy wymagać tego, co można otrzymać". (rozd. 10, str. 35)


"Sądzić ją według czynów, a nie słów". (rozd. 8, str. 29)
"Próżni słyszą tylko pochwały". (rozd. 11, str. 37)
"Nic nigdy nie wiadomo" (rozd. 9, str. 30)


Fauna

"Kolce nie służą do niczego. To tylko złośliwość kwiatów". (rozd. 7, str. 24)
"Czasem odłożenie pracy na później nie przynosi szkody. Lecz w wypadku baobabu jest to zawsze katastrofą". (rozd. 5, str. 22)


"Gwiazdy są piękne, ponieważ na jednej z nich istnieje kwiat, którego nie widać". (rozd. 24, str. 68)


SMUTEK

" Świat łez jest taki tajemniczy". (rozd. 7, str. 26)
"(...) gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca". (rozd. 6, str. 23)


"Zawsze się w końcu pocieszamy". (rozd. 26, str. 78)


INNE

"Idąc prosto przed siebie nie można zajść za daleko..." (rozd. 3, str. 14)
"Nie ma rzeczy doskonałych". (rozd. 21, str. 60)
"Mowa jest źródłem nieporozumień". (rozd. 21, str. 62)