Prettige feestdagen

en voor 2019 een behouden vaart

Big picture

Vrienden en vrijwilligers van de Botterstichting en Vischafslag

,,De kracht zit in wat we zijn’

Van het bottervaren, de visafslag met de veilingklok en de botterloods tot draaiboeken voor activiteiten als de Visserijdagen, de bokkingrace en de Eibert den Herderdag.

Afgelopen jaar is daar hard aan gewerkt.

We willen van de gelegenheid gebruik maken om je te bedanken voor je inzet en de goede samenwerking in het afgelopen jaar.

Wij hopen deze samenwerking in 2019 te kunnen voortzetten!

Big picture

Nieuwjaarsreceptie

Hierbij willen we onze vrijwilligers en botterspeldhouders tevens uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op


Dinsdag 8 januari 2019, vanaf 19.00 uur in de Vischafslag.


Er is dan gelegenheid om de aftredende bestuurleden de hand te drukken en kennis te maken met de nieuwe bestuursleden van de Botterstichting/Stichting Vischafslag.

Nieuwjaarsreceptie

Tuesday, Jan. 8th 2019 at 7pm

13 Havendijk

Harderwijk, GE

Big picture