הצגת הלמידה: רחל היימן

רפלקציה

רפלקציה על תהליך למידה תמיד הייתה חשובה בעיני. החלוקה להרגלי לב ותודעה מצאה חן בעיני ואני חושבת שבשלב הסיום אך לא רק בו היא משמעותית ומאפשרת ראייה שלמה יותר של התהליך.

חשיפת הפרויקט

בהיבט זה חוויתי למידה משמעותית. ליצור אירוע כיתתי מסקרן ופותח את הראש. בתחילת ההשתלמות לא חשבתי ליצור שיעור כזה. עכשיו נראה לי שדווקא הצגת הפרויקט בצורה כזו שמארגנת את החשיבה ויוצרת סקרנות זה עניין חשוב.
Big image

לאן להמשיך? איפה ומה לפתח?

אני מרגישה שאני צריכה עדיין להתפתח במשוב. כלומר הנחיית תלמידים כיצד הם צריכים לתת משוב.

אי נוחות

תחושת אי נוחות עולה בי ועלתה בי שעה שהפורמט הפך למעט מדי אמריקני במובן הסכריני של המילה. זה בעיקר בהצגת הפרויקט מול הקהל. התחושה שלי היא שתלמידים ידקלמו את המהלך שאנחנו רוצים לשמוע. הם יצטטו הרגלי לב ותודעה נבחרים.

אי נוחות גם עלתה בי לפעמים בתחושה היה משהו קצת מתחכם ואולי אפילו לא אמין בחלק מהדוגמאות שהוצגו.

היו דברים שניסו בתחושה שלי להשליט את הצורה על המהות. הפרוטוקולים בחלקם למשל.