פורים

מגישים: יואב, אופק, שחר וניר.

1. בחרו 2 מנהגים בחג הפורים והסבירו אותם .

מנהג 1- אכילת אוזניי המן

בעברית ניתן למאפה השם אוזני המן, כיוון שצורת הכיסנים מזכירה צורת אוזן.
האגדה מקשרת בין צורת המשולש לבין צורת אוזן של המן הרשע לאחר תלייתו.


מנהג 2- להתחפש בתחפושות

ביהדות, פורים הוא חג של שמחה והמנהג להתחפש בו מגביר את השמחה. מקורו של המנהג הוא ממגילת אסתר - ומשקף את רעיון היפוך הגורל כפי שקרה בסיפור המגילה, בו המן תיכנן להרוג את כל היהודים בחודש אדר, אך הגורל התהפך והמן נתלה על העץ.
מקור אפשרי אחר הוא רעיון הסתרת הזהות האמיתית שגם הוא מודגם במגילה בכך שאסתר המלכה לא גילתה לאחשוורוש כי היא יהודיה והסתירה את זהותה האמיתית.

2. בחרו 2 מצוות הנהוגות בחג הפורים והסבירו אותם.

מצווה 1- קריאת מגילת אסתר

קוראים את מגילת אסתר כדי לדעת מה היה אז ומה המנהגים שהיו פעם.

מצווה 2- תרומה לאביונים.

תורמים לאביונים כי חג פורים הוא חג שמח ורוצים שכולם ישמחו כמו כולם גם האביונים.

4. "עד לא ידע" מניין הגיע השם? כתבו על משמעות המושג והתפתחותו עד ימנו...

עדלאידע", שהכוונה בה היא הגעה לשכרות עד לטשטוש מוחלט, לאי-ידיעה.
זאת, על פי דברי רבה בתלמוד הבבלי (בארמית):

מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

מסכת מגילה, דף ז' עמוד ב'

תרגום הדברים: חייב אדם לשתות לשכרה בפורים עד שלא ידע (להבחין) בין המן הארור למרדכי המבורך.


עדלאידע (עדלידע) היא תהלוכה היתולית הנערכת בחג פורים או בחג שושן פורים.
עריכת העדלאידע היא מסורת שראשיתה בראשית ימיה של תל אביב, ב-1912. היא הייתה לאירוע המוני בתקופת היישוב וחודשה בימי המדינה ומתקיימת עד ימינו אנו.

Big image
מחרוזת שירי פורים עוזי חיטמן חני נחמיאס