Der deutsche Traum

Miniprojekt i 3bku

Præsentation af projektet

Lav en præsentation af artiklen ”Der deutsche Traum”. Du skal lave præsentationen som en Smore-præsentation, som er et multimodalt værktøj, der bruges til at lave flyers og visuelle præsentationer med.

smore.com

Indhold i præsentationen

Præsentationen skal indeholde følgende:

  • en definition af den tyske drøm

  • den nye generation af indvandrere, der i dag kommer til Tyskland

  • den første generation af indvandrere i Tyskland

  • en diskussion af fordele og ulemper forbundet med indvandrere i Tyskland i dag

  • Carolina Lopez

  • En mundtlig gennemgang af de tre statiske oversigter i artiklen. De skal optages i Screencast-O-Matic. Der skal lave tre separate optagelser.

Hjælp til at præsentere grafiske og statistiske oversiger

Besøg denne side for at få hjælp til, hvordan du sprogligt skal præsentere de grafiske og statiske oversigter:

http://www.goethe.de/ins/gb/lon/pro/meet-the-germans/materialien/lerntipps/Lerntipp_Grafik_beschreiben.pdf

Litteraturliste og copyright

Anvender du sekundær litteratur i din præsentation, skal du sammen med præsentationen også aflevere en litteraturliste.

Husk kun at anvende billedmateriale og andre kilder i overensstemmelse med gældende regler om copyright.

Bedømmelseskriterier

Du får en karakter for din præsentation og bedømmes på følgende:

  • Fagligt niveau i præsentationen

  • Formidlingskompetence – såvel mundtlig som skriftlig

  • Sprogkompetence (ordforråd, grammatik og udtale)

  • Evnen til at søge, anvende, vurdere og dokumentere brugen af materiale fra internettet.