COM ALIVIAR-SE AL INSTANT

Cuan et fagis un cop posat les tiretes icesrtips i passarà

Tires:

INSTRUCCIONS:

Agafem les nostres tiretes ice strips, treiem l'adesiu i ens el coloquem a la zona afectada. Seguidament, freguem la tireta i es barrejaran les substàncies que conté. Sempre amb molt de cuidado i precaucions.

COM FUNCIONA?

La tireta esta feta d'un bon material perquè no passin les substàncies a la pell, al barrejar o fregar la tireta es barrejen l'àcid Acètic pur i el bicarbonat de sodi. Fent que produeixi una mica de gel i així aconseguir temperatures baixes.
Big image

EN QUINA REACCIÓ QUÍMICA ES BASA?

Es basa en la següent reacció:

2 CH3-COOH (L) + 2 Na2(CO2)2 (S) = 2 CH3•-COO-Na + 2 CO2

QUINA QUANTITAT DE REACTIUS NECESSITEM PERQUÈ ES PORTI A TERME LA REACCIÓ?

Mínim = 250ml d'Aigua destil.lada, de Àcid 2 gots de precipitats

i el bicaronat congelat.