Het voltooid deelwoord

gemaakt door bram gommers zmh1a

wat is het voltooid deelwoord

Het voltooid deelwoord is de derde vorm van een werkwoord. Een voltooid deelwoord begint vaak met:

- be

- ge

- ver

- ont

Het voltooid deelwoord word gebruikt om de tijd van de zin te voltooien, en als deelwoord van de lijdende vorm.

bron: http://werkwoordspelling.com/Voltooid_deelwoord.html

voorbeelden van een voltooid deelwoord

lopen liep gelopen

werken werkte gewerkt

De spelling van het voltooid deelwoord

Om een voltooid deelwoord goed te spellen, moet je net als bij een persoonsvorm in de verleden tijd onderscheid maken tussen sterke en zwakke werkwoorden.


Sterke werkwoorden veranderen van klank in de verleden tijd.

Zwakke werkwoorden blijven gelijk in klank in de verleden tijd.

bron: http://werkwoordspelling.com/Voltooid_deelwoord.html

voltooide tijd

Als iets is voltooid, is het niet meer bezig. Je kan je hier vrij gemakkelijk een beeld van vormen:


Ik fiets = ik ben aan het fietsen
Ik heb gefietst = ik ben niet meer aan het fietsen, maar zit op een terrasje


Ik sliep = ik was aan het slapen
Ik heb geslapen = ik ben niet meer aan het slapen, maar ben wakker