Pesten op de werkvloer

Klas S15F Albeda College. Demi, Megan, Steffi en Ashton

Doorbreek het taboe op pesten!

Pesten op de werkplek is een onderschat probleem. Het is één van de belangrijkste redenen waarom mensen bij een organisatie zich (vaak langdurig) ziek melden of zelfs het bedrijf verlaten.

Pesten op het werk kan ernstige en ontwrichtende gevolgen hebben.

Pesten is niet iets dat alleen tussen kinderen plaatsvindt, zoals zo vaak wordt gedacht. Pesten gebeurt overal. Ongeacht je leeftijd, geaardheid, beperking of functie (binnen een bedrijf). Pesten op de werkplek wordt ook wel ‘mobbing’ genoemd.

Mobbing is vernederend, intimiderend en bedreigend gedrag, gericht op uitsluiting van een bepaald lid van de groep. Mobbing vertoont een typisch patroon waardoor het zich onderscheidt van andere vormen van geweld en conflicten. Terwijl de term pesterijen iets zegt over handelingen, wordt met mobbing vooral het proces bedoeld.

Als je wordt buitengesloten, gekleineerd en geïntimideerd kost dat je zelfvertrouwen en je zelfrespect. En je wordt er ziek van: letterlijk en figuurlijk.

Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden. Het gaat dan niet om plagerijen, maar om bijvoorbeeld:

- uitschelden

- intimidatie

- discriminatie

- buitensluiten

- kleineren

- het achterhouden van belangrijke informatie


Bronvermelding:

www.pestenopdewerkvloer.nl

www.FNV.nl

www.aandachtvoorpesten.nl

Wat kan je doen ter preventie?

Eigenlijk is er geen garantie dat er niet gepest zal worden. Er is altijd wel iemand die een reden kan verzinnen om te pesten.


Maar, wat je kunt doen als bedrijf om het pesten op de werkvloer te voorkomen is:

- Ga met elkaar in gesprek over dit onderwerp.

- Maak iedereen bewust van de gevolgen.

- Maak duidelijke afspraken met elkaar.

- Zorg ervoor dat je een vertrouwenspersoon hebt met wie een slachtoffer kan praten.

- Ga met het team op team uitjes om ervoor te zorgen dat iedereen elkaar beter leert kennen en elkaar leert vertrouwen.


Maakt u ook dagelijks pesterijen mee tijdens het werk?

Kijk dan bij 1 van deze websites voor meer informatie en hulp

Stichting Pesten op de Werkvloer, www.pestenopdewerkvloer.nl


www.FNV.nl -> Thema veilig en gezond werken


Aandacht voor pesten. www.aandachtvoorpesten.nl

Pesten op de werkvloer bij RTL Late Night 05 augustus 2015