Technik Informatyk

Kwalifikacje:

  • E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Realizowane działy:

  • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

  • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

  • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

  • Roszerzona matematyka i język angielski