APPLE

Meg Jones 9Ll

Apple

Apple yw un o'r diwydiannau technoleg fwyaf enwog y byd, gyda llwyth o pobol yn prynnu ei cynhyrchion pob dydd. Sefydlwyd 'Apple' yn 1976 - ar Ebrill y cyntaf gan tri dyn or enw; Steve Jobs, Steve Wozinak a Ronald Wayne. Lleoliad cyntaf 'Apple' oedd yn garej rhieni Steve Jobs - yn Callifornia.

Ffeithiau cyflum

 • Cynyrch cyntaf 'Apple' oedd 'Circuit Board', fe wnaeth e werthu am $666.66 yn America.
 • Pencadlys 'Apple' yw yn California UDA.
 • Maen't yn dylunio a marchnata dyfeisiau electronig, meddalwedd cyfrinachol a chyfrifiaduron personol.

Mwy o wybodaeth

 • Mae Steve Jobs yn talu ei hun cyflog blynyddol o $1.
 • Cafodd Steve Jobs ei eni ar Chwefror y 24ain 1955.

 • Cafodd ei eni yn San Francisco, a chafodd ei mabwysiadu.

 • Roedd Steve Jobs yn 27 pan cafodd y cyfle i dysgu am ei rhieni biolegol.

 • Mae yna 406 o siopau retail ar gael - (Mai 2013).
 • Mae yna 317 o lleoliadau ar gyfer gweithioedd 'Apple'.
 • Mae 'Apple' yn gorfforaeth ryngwladol Americanaidd.

Cyhyddiad...

Meddyliwyd taw daeth dyluniad yr afal o'r fyrdd wnaeth Alan Turing lladd ei hun. Bwytodd e afal a oedd yn cynnwys 'Cyanide'. Ond wnaeth 'Apple; gwrthod y cyhyddiad hyn yn syth. Dyma beth dywedon nhw;

"This was a creative idea by Rob Janoff, he has also confirmed to us, that this has nothing to do with Alan Turing's death".

Slogan a Logo 'Apple'

 • Yn y logo cynatf 'Apple' roedd yn dangos Isaac Newton yn eistedd o dan coeden afal.Roedd y logo cyntaf wedi cael ei cynllunio gan Steve Jobs a Ronald Wayne yn 1976. Yr arwyddair ar gyfer y logo yma oedd 'Byte into an Apple'.
 • Arwyddair ail oedd 'Think different'. Enw logo 'Apple' erbyn hyn oedd 'Rainbow Apple'. Caofodd y logo yma ei chreu gan Rob Janoff.
 • Enw'r dyn a oedd wedi creu logo 'Apple' fwy ddyweddar yw Rob Janoff. Arwyddair a ddefnyddiwyd 'Apple' nawr yw 'Designed by Apple in Callifornia'.