Michiel de Ruyter

1607 tot 1676

Jeugd.

Michiel de Ruyter is geboren in Vlissingen, het is niet zeker dat hij in Vlissingen geboren is want alle doopboeken zijn verbrand. Er is niet veel bekend over zijn jeugd. Michiel woonde met 12 ander mensen in huis. Zijn vader was zeeman,later werd hij bierdrager. Zijn moeder was een Middelburgse Aeltje Jansdochter, zij kregen samen 11 kinderen.


Michiel groeide op tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Zijn eerste baan was touwslager (hij verdiende er niet veel mee namelijk, maar 6 stuivers per week). Toen hij 11 jaar was ging hij mee op schip als hoofdbootsmansjongen. Hij werkte vaak op de boten van de familie Lampsins.

Big image

Wat heeft hij voor Nederland betekent.

In 1652 brak de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog uit en werd Michiel gevraagt om kapitein te worden van de vloot. Hij versloeg de Engelse. Hij kon goed om gaan met de wind, de zeeslagen en de ondiepe zee. Na het verslaan van vijanden op zee, wilde hij graag soldaat van zee worden. Samen met raadpensionaris Jonh of Jan de Witt legden ze een plan neer voor de Statengeneraal voor een oprichting voor zeesoldaten. Op 10 december 1665 werd het Regiment der Marine opgericht. Michiel zorgde samen met zijn vriend Jan de Witt voor het moderniseren van de vloot. Hij gaf de vijand informatie waardoor er een eind kwam aan de lukrake gevechten van schip tegen schip. Ook voerde Michiel de seinvlaggen in.


In 1676 hielp hij de Spanjaarden tegen de bezetting van Sicilië en Napels, waarbij hij gewond raakte en korte daarna overleed aan wondkoorts.

Herdenkingsbeeld.

Op 22 april 1676 raakte Michiel gewond tijdens het gevecht tegen Frankrijk.

Op 28 april 1676 overleed Michiel de Ruyter in Baai van Syracuse.

op 18 maart 1676 werd Michiel begraven in Nieuwe Kerk in Amsterdam in een paalgraf.


Er staat nu een herdenkingsbeeld in Vlissingen.

Big image