Microsoft

"Be What's Next"

Cyd Sylfaenwyr Microsoft

Enwau cud-sylfaenwyr Microsoft oedd Bill Gates a Paul Allen. Arddangosodd Bill Gates a Paul Allen eu sgiliau rhaglennu yn ysgol uwchwradd trwy gracio mean i system, ddiogelwch y Ganolfan Gyfrifiadurol Corforatwn. Wnaeth y cwmni llogi Gates a Allen yn syth i help "ddod o hid chwilod a gwendidau" yn ei system.

Enw Cwmni

Cafodd y cwmni ei enwi fel "Micro-meddal" wrth cael ei sefydlu ar adeg 1975. Yn ddiweddarach cymerodd y cud syflaenwyr y "cysyllnod" i ffwrdd, ac roedd yn cynnwys "Microsoft Inc" yn 1981.


Perianwyr Meddalwedd Microsoft

Mae'r peirianwyr meddalwedd Microsoft, hefyd yn cael eu cyfeirio fel "softies" yn cymryd catref cyflog cychwynnol o $106,000.


Cwmniau

Yn ei 38 mlynedd o hanes anhygoel, mae Microsoft yn caffael dros 150 o gwmniau; gan gynnwys Hotmail, Skype, Gweledigaeth Corfforaethau, a Yammer. Mae chwech yn dros un biliwn.

Tabled

Cafodd tabled croniad Microsoft ei greu yn gyfrinachedd yn y lleoliad Stiwdio B y cwmni yn Redmond, Washington, yr Unol Daleithiau, sydd â byncer o dan y ddaear lle mae'r tîm datblygu gweithio ar y dabled honnir.

Arian

Roedd Microsoft wedi hymgorffori gyda dim ond tri o weithwyr a $ 16,000 yn y banc. Erbyn 2008, mae'r cwmni wedi'i staffio yn agos at 96,000 ac ennill $ 60,000,000 mewn refeniw.

Q33NY

Pan fyddwch yn teipio 'Q33NY' yn Wingdings ffont, mae'r delwedd 'Q33NY' y dudalen geiriau arddangosfeydd. Mae'n dangos yr awyren yn tharo un o'r ddau Canolfannau Masnach y Byd ar 9 Medi, 2001
Microsoft 2014 Super Bowl Commercial: Empowering

"=rand(200,99,"

Mae gan Microsoft Word nifer o orchmynion dedfryd auto-math, ond mae'r un mwyaf poblogaidd yw "= rand (200,99)," a phan aeth heb y dyfyniadau i mewn i ddogfen, mae'n rhoi allan 'The Quick Brown Fox Neidio dros y Lazy Dog. ' Mae'r brawddeg yn cynnwys pob un o'r 26 o wyddor mewn faith Saesneg.

Microsoft is not about greed. It's about innovation and fairness.

-Bill Gates