מה אתם יודעים על הדורסים??...

עומר ברקו

מה אתם באמת יודעים על הדורסים?

עופות דורסים הם עופות הניזונים מבשר של בעלי חיים אחרים.

לעתים הדורס ממש מחכך בתפיסתו את קורבנו כלפי המשטח שעליו הוא נע ו"דורס" אותו. ומכאן מקור שמם.

דורסי היום...

בני הסדרה הקטנים ביותר, בזים גמדיים, שוקלים כ- 600 גר' הוגדולים ביותר, עזניה וקונדור, מגיעים למשקל של 13-14 ק"ג.
מזונם של דורסי היום מורכב מחרקים, דגים, דו-חיים, זוחלים, עופות ויונקים קטנים. חלק מדורסי יום מתמחים באכילת סוג טרף מסוים ואחרים אוכלים פגרים

יחודם הוא בדרך שבה הם הורגים את טרפם. הם נוהגים לעוט על הטרף, בין אם הוא על קרקע, על עץ או במים ונועצים בו את טפריהם.

דורסי הלילה

מה שמאפיין את בני הסדרה זה פעילותם בלילה מה שמזהה אותם זה הראש הגדול שלהם והעיניים שמופנות קדימה לעומת רב שאר הציפורים לדורסי הלילה שמיעה מצוינת ובשעות היום הם עומדים במקומם ולא זזים במקום מסתור רב תפריטם של דורסי הלילה מורכב ממכרסמים אך הם ניזונים גם ציפורים קטנים,מזוחלים ומדו חיים דורסי הלילה בולעים את טרפם שהוא שלם
מה שמאפיין את שני הקבוצות( דורסי לילה ויום ) זה שיטת הטרף שלהם הדורס ממש מחכך בתפיסתו את קורבנו כלפי המשטח שעליו הוא נע ו"דורס" אותו.

לכולם יש טפרים ותפריט כמעט זהה.

אך שוניים הוא שעות הפעילות שלהם פעילותיהם.