SURREALISME

ÍNDEX

  • Característiques principals
  • Autors: Salvador Dalí, Pablo Picasso i Joan Miró.
  • Obres: Vertumnus, La Pedrera i Guernica.

CARACTRÍSTIQUES PRINCIPALS

AUTORS

OBRES PRINCIPALS