שבוע טוב

איגרות המזכירות הפדגוגית - חשון תשע"ט, אוקטובר 2018 (2)

הפעם ברצוני לקרוא אתכם קריאה פעילה בכמה סעיפים ממאמרו של פרופ' אסא כשר 'על אתיקה מקצועית' (למעוניינים, מצורף הקישור של המאמר השלם), בהמשך לשאלת ידע התוכן הפדגוגי בה עסקנו באגרת הקודמת. פרופ' כשר משרטט קוים לדמותה של אתיקה מקצועית, באופן שעשוי לגרום לנו, העוסקים בהוראה, לתהות מדוע לא הוגדרה עד כה האתיקה המקצועית של ההוראה (ראו באתר עובדי הוראה , בדומה לאתיקה של רופאים, משפטנים, פסיכולוגים, ודומיהם.


פרופ' כשר: "האתיקה היא תפיסה סדורה של האידיאל המעשי של ההתנהגות, במסגרת מקצועית, שהיא מסגרת מוגדרת של פעילות אנושית מיוחדת. כך, אתיקה במחקר מדעי היא תפיסה סדורה של האידיאל המעשי של התנהגות החוקר המדעי, במסגרת פעילותו המקצועית.., ובאותה צורה, אתיקה של פסיכולוג טיפולי היא תפיסה סדורה של האידיאל המעשי של התנהגות הפסיכולוג המטפל, במסגרת פעילותו המקצועית כפסיכולוג טיפולי..."


ואני תוהה: מהי האתיקה המקצועית של ההוראה? האם אי פעם נכתב מסמך כזה, המגדיר את האתיקה שלנו?


"... יש פעילות אנושית שניתן לומר עליה שהיא טבעית, מפני שכל אדם רגיל, בכל מצב רגיל, יודע לבצע אותה היטב ואף ללא קושי. כזו היא, לדוגמה, הפעילות המילולית של דיבור ושל ההאזנה לדיבור מרגע שהילד סיים את תקופת רכישתה של שפתו הטבעית, שפת הוריו. לעומת זאת לא כל אדם רגיל, במצב רגיל, יודע לכתוב תכנית מחשב להשוואת טביעת אצבעות או להניע כוח צבאי גדול ומורכב לכבוש מתחם מבוצר של האויב. אלה הן דוגמאות לפעילות אנושית שניתן לומר עליה שהיא מיוחדת. הבחנה זו, בין פעילות אנושית טבעית לבין פעילות אנושית מיוחדת, מציעה לנו הסבר מדוע אין לנו אתיקה של שיחת חולין, אבל יש לנו אתיקה של תכנות ואתיקה של פיקוד צבאי."


ואני תוהה: האם זה שאין לנו אתיקה מקצועית סדורה אומר בין השאר כי לדעת רבים אין ייחודיות בהוראה, היא נתפסת כיכולת טבעית ולא כפעילות ייחודית? האם אין זו התחושה פעמים רבות, שמתייחסים אל המורים כמי שפעולתם יכולה להתבצע על ידי כל אחד ואינו דורשת מומחיות?


"... הפעילות המקצועית שונה באופן משמעותי מן הפעילות שאינה כזו בכל אחד ממרכיביה העקריים: פעילות מקצועית נעשית על רקע גוף ידע שיטתי, שבלעדיו היא לא תיתכן. לרופא יש גוף ידע שיטתי בדבר מבנה גוף האדם ותפקודו. לעורכת הדין יש גוף ידע שיטתי בדבר החוק והפסיקה."


ואני תוהה: מהו הידע השיטתי שלנו אודות ההוראה? האם את בסיס הידע המקצועי שלנו ה- PCK רוכשים המורים באופן שיטתי?


"... פעילות מקצועית נעשית באמצעות 'ארגז כלים' שיטתי, מערכת מיומנויות המאפשרת לפתור בהצלחה בעיות מקצועיות. העובדת הסוציאלית יודעת כיצד להקל על האדם בעת מצוקה מסוימת, השוטר יודע להפעיל כוח במינון נאות לשם אכיפת החוק... פעילות מקצועית היא פעילות הכרוכה בלמידה מתמדת, לא רק מן הנסיון, של האדם עצמו או של זולתו, אלא גם מן המתחדש הודות לאנשי המחקר, היוצרים ידע חדש, או לאנשי הפיתוח, היוצרים 'כלי עבודה' חדשים."


גם שאלת ארגז הכלים שלנו עומדת לדיון, מהי המוטיבציה של המורים להתפתח מקצועית, ללמוד? האם ישנו קשר ישיר בין פיתוח ובין יכולת המורים להשתמש בכלי עבודה חדשים?


"פעילות מקצועית נעשית מתוך הבנה, ביכולת להסביר מדוע התרגולת מספקת פתרון נאות לבעיה הנתונה. ההבנה מאפשרת להשיב על שאלות 'למה' ... הבנת עקרונות המאפשרים לפתור בעיות לא רגילות, בעיות שאין להן מענה בתוך 'ארגז הכלים' השגרתי. המהנדס משתמש בהבנת מעשי ידיו, כאשר הוא פועל בהתאם לעקרונות הפיסיקליים העומדים ביסוד השיטות ההנדסיות השגרתיות, כדי לתכנן מוצרים, מתקנים או תהליכים חדשים."


ההבנה או בלשון אחרת -ההמשגה, היא אולי אחד האתגרים החשובים העומדים בפנינו. מורים רבים פועלים מתוך אינטואיציה ראויה, אולם אינם מצליחים להסביר את פעולתם ולפרט את מרכיביה. בדרך זו קשה להפיץ את עבודת המורה לעמיתיו ולא מתרחשת למידה או התחדשות שההבנה עשויה לחולל.


"האידיאל המעשי בהקשר זה, הוא מערכת ערכים או עקרונות, הנותנת בסיס להחלטות שהן מעשיות בתוכנן ואינן נבצרות מן היכולת הרגילה של שום אדם רגיל, במצב רגיל, בתוך המסגרת המקצועית של פעולתו. כדי להוציא אל הפועל החלטה כלשהי כפי שהיא נגזרת מן האידיאל המעשי, אדם כזה צריך רק לדעתי מהי ההחלטה ולרצות לקיים אותה.

בליבה של כל אתיקה מקצועית עומד איפה, אידיאל מעשי של התנהגות, במסגרת מקצועית ,שהיא מסגרת מוגדרת של פעילות אנושית מיוחדת."


האם נכונים הדברים הללו ביחס למורים? האם ישנה פעולה אידיאלית של הוראה שצריך רק לדעת מה ולרצות לקיים אותה? או שעולם המושגים של ההוראה כל כך שונה, שאין אפשרות להכליל אותה בעולם מקצועי הגיוני, ואולי זהו מקור התסכול, המוביל לכך שהוראה אינה נתפסת כפרופסיה, לא הוגדרה אתיקה מקצועית שלה והתהליכים הנכונים וברורים ביחס לתחומי עשיה קרובים אחרים, אינם נכונים לגביה.

דיונים פוריים בסוגיות הכרוכות בתפיסה הפרופסיונלית של ההוראה עומדים לפתחנו ואנו מבקשים להוביל ולקיים את הדיונים הללו בתוך המזכירות הפדגוגית ומחוץ לה, על מנת לחזק את העשייה ולוודא שהיא מקצועית ומאפשרת לבעל המקצוע להסביר בראש ובראשונה לעצמו /עצמה: מה אני עושה, מדוע אני עושה ואיך אני עושה.

כל טוב

שלכם

מירי

פיתוח מקצועי מקוון בתחומי הדעת השונים


מוזמנים להפיץ למדריכים ולמורים באנר המציג את מאגר ההשתלמויות המקוונות של המזכירות הפדגוגית בכל תחומי הדעת בכל שכבות הגיל. היכנסו והירשמו.

כנס - התיכון האקדמי המקוון

בטקס רב רושם שהתקיים באוניברסיטת תל--אביב הושק השבוע התיכון האקדמי המקוון.

בטקס התקיימו מושבים של מורים, תלמידים, פרופסורים מהאקדמיה ומפמ"רים.

בכל המושבים ניכרה התרגשות והתלהבות מהתכנית.

הכנס נחתם בכיתת אמן מפתיעה ומלהיבה בה הציג קותימאן, מוזיקאי מוערך וחדשן טכנולוגי, אשר הפרוייקט המוזיקלי המקוון שלו Thru You נבחר בשנת 2009 על ידי טיים מגזין כאחד מ"50 ההמצאות של השנה", את חזונו היצירתי.

קותימאן הציג את האופן בו הוא משתמש במשאבים הפזורים ברחבי הרשת על מנת להפיק את היצירה המוזיקלית החדשנית שלו.

זוהי אנלוגיה טובה לאופן בו מורי העתיד יעשו זאת כדי להפיק את היצירה שלהם – ההוראה החדשנית, עתירת מקורות המידע, והמעודכנת טכנולוגית.

Big picture
https://youtu.be/nMXGIch82ZU

אגף א' מדעים

הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

תחרות חקר החלל והאסטרונומיה ה- 5 לבתי ספר יסודיים תשע"ט

תחרות חקר החלל והאסטרונומיה החמישית יצאה לדרך! יותר מ- 260 בתי ספר יסודיים ולמעלה מ-4000 תלמידים מכל רחבי הארץ החלו את התהליך. התחרות מהווה הזדמנות לחשוף את התלמידים לאתגרים חדשים, לחשיבה מחוץ לנושאי היום-יום, ולעיסוק בתוכן מתקדם ומרתק בתחום חקר החלל והאסטרונומיה.

התלמידים ישתתפו לאורך השנה במספר שלבים, בהם ילמדו, יפתרו חידות ומשימות, ישתתפו בחידון מקוון, יתכננו ויבצעו פעילות קהילתית ויבנו דגמים.

תחרות החלל היא גם הזדמנות למורים לקבל כלים הנדרשים לדרכי הוראה מגוונות, מסקרנות ומעוררות מוטיבציה.

אולימפיאדת רמון לחלל לחטיבות הביניים

ממריאים לחלל...

יותר מ- 200 חטיבות ביניים ולמעלה מ-3600 תלמידים מכל רחבי הארץ משתתפים השנה באולימפיאדת רמון לחלל, מטרות התחרות הן לטפח סקרנות אצל התלמידים, לחשוף אותם לנושאים מדעיים וטכנולוגיים עדכניים בתחום החלל, לעודד אותם לחשיבה מסדר גבוה, ליצירתיות, להתמודדות עם תהליך קבלת החלטות, להתמדה ולעמידה באתגרים.

התלמידים ישתתפו לאורך השנה במספר שלבים, בהם ילמדו, יפתרו חידות ומשימות, ישתתפו בחידון מקוון, יתכננו ויבצעו פעילות קהילתית ויבנו דגמים.


מידע על התחרויות

Big picture

כנסי פתיחת שנת הלימודים תשע"ט למורי מדע וטכנולוגיה ביסודי במחוז חיפה

כנס פתיחת שנת הלימודים תשע"ט התקיים מפגש במרכז "החממה" ובמדע פארק קריית חיים, לרגל לפתיחת שנה"ל תשע"ט למורי מדע וטכנולוגיה ביסודי מצפון המחוז.

במפגש הוצגו יעדי הפיקוח לשנה"ל תשע"ט, אפיקים לפיתוח מקצועי, תוכניות לימודים עדכניות, הנחיות הנוגעות למשימות הערכה, תוכניות ייחודיות וכו'.

באווירה חגיגית זו הוצג מרכז "החממה", מרכז יזמות וחדשנות קהילתי, הנמצא בימים אלו בתהליכי הקמה, וכן, התקיימה פעילות במדע פארק קריית ים, בה נחשפו המורים לחוויות מדע שונות באושנריום, בפלנטריום ובמתקנים המדגימים עקרונות פיזיקליים מתוך כוונה להדק את הקשר בין המורים למשאבים המקומיים בתחום המדע.

התקיים מפגש פתיחת שנה למורי היסודי מחיפה במוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל.

במסגרת המפגש נערכה היכרות בין המשתתפים שמטרתה יצירת קהילה מדריכה ומודרכת במחוז, הוצגו יעדי הפיקוח לשנה"ל תשע"ט, אפיקים לפיתוח מקצועי, תוכניות לימודים עדכניות, הנחיות הנוגעות למשימות הערכה ועוד.

במפגש החגיגי הוצג חדר המייקרי של המוזיאון, וכן, מגוון הסדנאות הייחודיות שמזמנת הלמידה במסגרתו לתלמידי היסודי ואפיק התפתחות מקצועית למורים בתחום הביומימיקרי בהובלת המכון הביולוגי, בית פנחס.

מדעי הסביבה

מדעי הסביבה הוא תחום חדשני, המתעדכן כל העת ומקצוע הדורש ידע אינטרדיסציפלינרי. המורים למדעי הסביבה בודדים בעשייתם, לכן עלה הצורך לפתוח השתלמות מיוחדת לתמוך במורים החדשים בדגש ההערכה הפנימית שמהווה 40% במדעי הסביבה, בהשתלמות זו המפגשים יתמקדו בהכרות עם תכנית הלימודים במדעי הסביבה, הכרות עם אתר המפמ"ר וההערכה הפנימית. ההערכה הפנימית במדעי הסביבה מורכבת מעבודת חקר "אקוטופ" שבה יודגשו מיומנויות החקר, איסוף מידע, עיבודו והצגתו וכן מיומנויות עבודה במעבדה ובסביבה, ומסיורים בסביבות שונות במסגרת "הסדנה הסביבתית". המפגש הראשון בהשתלמות התקיים בתיכון הגליל בנצרת. המפגש התמקד בתכנית הלימודים במדעי הסביבה, מושגים חוצי נושאים ושאלות עמ"ר שמעודדים חשיבה מסדר גבוה. המורים השתתפו בחידון Quizizz שבנוי ממושגים חוצי נושאים, כאשר כל משתתף יכול להתקדם לפי הקצב שלו. והמנחה יכול לעקוב אחר מצב הכיתה באמצעות מסך המציג בפניו את מספר התשובות הנכונות / שגויות שענו המשתתפים. אבל הוא לא שולט בקצב התקדמות החידון – כאשר משתתף ענה על שאלה או שתם הזמן שהוקצה לה – הוא מיד מועבר לשאלה הבאה. החידון הפך את המפגש לתחרותי וחווייתי למורים.

כמו כן נפתחה ההשתלמות המחוזית-סביבה חוקרת שתתמקד השנה בהצגת דרכי הוראה והערכה, תכנים פדגוגיים, ניתוח תוצאות בחינות הבגרות, ניתוח המאמר שבבחינת הבגרות, שאלות אינטגרטיביות בבחינות הבגרות ושאלות עמ"ר (ערכים, מעורבות ורלוונטיות), ועוד... מפגש הפתיחה של ההשתלמות באזור הצפון התקיים בתיכון גבעת פוריידיס, מפגש זה התחיל בהצגת העדכונים לפתיחת השנה, תחרויות, כנסים וימי עיון בשנת תשע"ט בנוסף להצגת תוצאות בחינות הבגרות וניתוחן. מפגשי פתיחה נוספים יתקיימו בתיכון חקלאי ימה במרכז, ובתיכון דרכא בגין בגדרה.

ביולוגיה

השתלמויות ומפגש תחילת שנה במחוזות

אחר החגים נפתחו 12 השתלמויות מחוזיות בביולוגיה, המובלות על ידי צוות המדריכים בביולוגיה. ההשתלמות המחוזית מורכבת ממפגשים פא"פ, הרצאות סינכרוניות העוסקות בעיקר בפדגוגיה ויום עיון בו נחשפים המורים לחידושים מדעיים. בהרצאה המתוקשבת הראשונה "האולימפיאדה לביולוגיה ותחרויות אחרות כמנוף ללמידה" השתתפו 350 מורים. מפגשים עם המפמ"ר נערכו עד כה בפ"ת, אום אלפחם, ירושלים, צפת, שפרעם ומספר המורים במפגשים השונים נע בין 60 ל 100.

מפגש המורים בצפת נערך בפקולטה לרפואה בעיר. לפני המפגש עם המפמ"ר, ד"ר אלון ברש פתח בהרצאה קצרה בנושא "אנטומיה ישנה - הוראה חדשה" והמשיך בסיור בו לקח את המורים להכיר את שולחן הניתוחים הווירטואליים בתלת ממד ((Anatomage, המשמש את הסטודנטים במקביל ללמידה המסורתית של ניתוח גופות. בארץ שני שולחנות כאלו בלבד, שניהם בפקולטה לרפואה בצפת.

ד"ר אלון ברש (שני מימין) עונה לשאלות המורים:

Big picture

עדכונים מאולימפיאדת הביולוגיה ה –22

ביום שלישי 23.10 נערך השלב הראשון של אולימפיאדת הביולוגיה, שלב ארצי בו תלמידים ענו על המבחן במחשב או בטלפונים הניידים. זו השנה השנייה בה נערך שלב בית ספרי. בשנה שעברה השתתפו כ 3000 תלמידים מ 240 בתי ספר והשנה כ 4500 תלמידים מ 250 בתי ספר.

הודעות לבתי הספר לגבי (כ) 120 התלמידים בעלי הציון הגבוה ביותר שימשיכו לשלב השני, תשלחנה לבתי הספר בימים הקרובים.

Big picture

יום עיון חקר במו"פ שפרעם

ביום חמישי כ"ג חשוון תשע"ט, 1.11.18 יערך יום עיון למורי הביולוגיה ומדעי הסביבה במו"פ שפרעם, במסגרת הכנס השנתי של "אגודת הגליל למחקר יישומי" למחקרים פנימיים, במכון אגודת הגליל בשפרעם. זו הייתה השנה השלישית לשיתוף הפעולה ולהזמנת המורים לכנס. חוקרי המו"פ יציגו את מחקריהם המבוצעים בימים אלו ויחשפו את המורים לשיטות מחקר ונושאים שיוכלו לשלב בהוראה בכתה.

תכנית יום העיון ו קישור לרישום למעוניינים להצטרף

אגף א' לפיתוח פדגוגי - חינוך גופני

ספורטאים מצטיינים בצה"ל ישרתו כתומכי הוראה

בשורה לחינוך הגופני ולספורט, הספורטאים המצטיינים המוכרים ע"י צה"ל, ישרתו במערכת החינוך כתומכי הוראה למורים לחינוך גופני בבתי הספר.

בימים אלו יוצא לדרך פיילוט במסגרתו ישובצו בבתי הספר 76 ספורטאים מצטיינים במסגרת שירותם בצה"ל מענפי ספורט שונים: כדורסל, כדורעף, כדוריד, טניס שולחן, התעמלות, אתלטיקה, ג'ודו ועוד. מדובר בפרויקט לאומי אשר יסדיר את השירות הצבאי של הספורטאים המצטיינים ויפיק מהספורטאים את המרב כך שיזכו לשירות צבאי משמעותי ויתרמו מכישוריהם וניסיונם הרב לתלמידי בתי הספר שיזכו ללמוד בקבוצות לימוד קטנות יותר ולהכיר ספורטאים מצטיינים שיהוו מודל לחיקוי עבורם.

הספורטאים עברו הכשרה בת 3 שבועות בתכנית מקצועית שהוכנה ע"י תחום מורים חיילים, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני במשרד החינוך ומחלקת כושר קרבי בצה"ל, ההכשרה המקצועית כללה גם היכרות עם החינוך הגופני במערכת החינוך.

הספורטאים ישובצו בבתי הספר כעוזרים למורים לחינוך גופני, יעבדו תחת אחריותו של המורה לחינוך גופני בשעורים ובתכניות להגברת הפעילות הגופנית, כעוזרי מאמן בתחום התמחותם, בתכניות לקידום אורח חיים פעיל ובריא ובתכנית "פכ"ל- פעילות כושר גופני לחיים" שהחלה לפעול השנה בכ- 80 בתי ספר תיכוניים.

התכנית יוצאת לדרך אודות שיתוף פעולה בין המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני ותחום מורים חיילים במשרד החינוך לבין חיל חינוך ומערך כושר קרבי בצה"ל ובחסותם ודחיפתם של מנכ"ל משרד החינוך וראש אכ"א. גיא דגן, המפמ"ר, מקווה שלאחר היכרות עם החינוך הגופני בבתי הספר, הספורטאים יתאהבו במקצוע, ילמדו באחת המכללות המכשירות מורים לחינוך גופני ויחזרו למערכת החינוך כמורים לחינוך גופני.

נאחל להם בהצלחה.

Big picture
Big picture

אגף א' אמנויות

השתלמויות וימי עיון ארציים למורים למוזיקה

מטעם הפיקוח על המוזיקה בחופשת הסוכות

יום עיון ארצי להוראה בקבוצות של כלי נשיפה ותכנית הלימודים החדשה לבית ספר מנגן-

יום העיון התקיים בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ת"א. בנוכחות מורים לכלי נשיפה מכל הארץ.

בכינוס המליאה ובנוכחות כל המשתתפים נשא דברים מפמ"ר מוזיקה- בצלאל קופרווסר והדגיש את חשיבותה של ההוראה הקבוצתית והשתלבותה כחלק אינטגראלי מתכנית העבודה הבית ספרית.

עמית גור ערך סקירה מעמיקה של התכנית החדשה שנכתבה במהלך השנה האחרונה. ובנוסף, קיים סדנה בנושא שימוש בסביבת הלימוד המקוונת "קהילה מנגנת" המלווה תכנית לימודים זו.

בלה מינץ מהמכון לאינטגרציה בבר אילן קיימה סדנה בנושא "העברת נושאים תיאורים במוזיקה בצורה חוויתית ומהנה". החצוצרן רמי אורן הרצה בנושא "אתגרים בנגינה מתקדמת והשלכותיהן על הוראת מתחילים" וערך דיון פתוח בנושא זה.

בחלקו השני של היום התקיימו במקביל חמש סדנאות עם הכותבים, לפי כלי הנגינה השונים. בסדנאות נערכה הכרות עם תכנית הלימודים החדשה. כמו כן, נסקרו נושאים שונים בהוראה קבוצתית שנכללו בחוברות הלימוד.

Big picture

השתלמויות ארציות למנצחי מקהלות בתי -ספר במחוז המרכז ובמחוז הדרום

זו השנה הרביעית בה מקיים הפיקוח על המוזיקה השתלמות ברמה הארצית בנושא חשוב זה, במטרה לתת מענה למורים למוזיקה שעובדים ומנצחים על מקהלות בבתי הספר. ההשתלמות עסקה בהיבטים רבים של עבודת המורה למוזיקה בתחום המקהלות, ניתנו כלים לעבודה והתנהלות החל משלבי הקמת המקהלה(אודיציות כן או לא) גיבוש ויצירת מקהלה בית ספרית רב-גילית ושילובה בתוך המערך הבית-ספרי, מתן מענה לשאלות מתודיות ופדגוגיות, דרכי הוראה, רפרטואר בדרגות קושי שונות, דרכים מגוונות של הקניית השירים באמצעות תנועה , עבודה מעמיקה על אופני ביצוע והתייחסות לטקסט כוריאוגרפיה ופיתוח קול. המורים הגיעו ביום חופש ליום שלם של למידה, חוויה ומפגש עמיתים. בחירת מערך המרצים להשתלמות זו נעשתה בקפידה יתרה, ולוקחים בה חלק מרצים מן הארץ והעולם-מרצים בעלי שם עולמי בתחום ניצוח המקהלות. לאור הצלחת השתלמות הניצוח הארצית באזור המרכז וכדי לעודד מורים מהפריפריה נפתחה שלוחה של השתלמות הניצוח במחוז הדרום,בהשתלמות נרשמה נוכחות גבוהה של מורים למוזיקה מכל רחבי המחוז , מאילת ועד אשדוד , מורים ותיקים וסטאז'רים. היה צמא רב בתחום נושא המקהלות בקרב המורים אשר שיתפו פעולה באופן מיטבי בכל הפעילויות בסדנאות .
Big picture

אגף א' שפות

ערבית ועולם הערבים והאסלאם במגזר היהודי – אגף שפות

בתחום הדעת ערבית ועולם הערבים והאסלאם נערכו כנסי פתיחת שנה בכל מחוז החל מתחילת חודש ספטמבר תשע"ט :

מחוז דרום – במרכז פיסג"ה באר שבע

מחוז מרכז- בבה"ס עירוני א' תל אביב

מחוז ירושלים ומנח"י – במרכז פיסג"ה ירושלים

מחוז חיפה – במרכז פיסג"ה חיפה

מחוז צפון – במרכז פיסג"ה עפולה

בכנסים אלה נכחו המדריכים המחוזיים והארציים ומפמ"ר לערבית ועולם הערבים והאסלאם סיגלית שושן .

בכנס הוצגו מטרות, יעדים ודגשי המקצוע לשנת תשע"ט . כמו כן המורים האזינו להרצאה אקדמית בתחום.

Big picture

הפיקוח להוראת השפה הערבית בבתי-ספר במגזר הערבי והבדואי

ימי עיון

שישה ימי עיון בנושא "פיתוח אוריינות קריאה וכתיבה בשפת אם ערבית". כחלק מסדרת ימי עיון ומפגשים לימודיים מתוכננים בכל המחוזות, התקיימו 6 ימי עיון במחוזות.

מחוז הדרום - לרכזי מקצוע שפה ערבית בשלב היסודי, ומורי השפה הערבית בכיתות ה'.

מחוז הצפון - התקיימו שני ימי עיון לרכזי מקצוע שפה ערבית בשלב היסודי, ומורי השפה הערבית בכיתות ה'.

מחוז חיפה - לרכזי מקצוע ביסודי ובחט"ב ומורי השפה הערבית בכיתות ה' ו- ח'.

מחוז מרכז - לרכזי מקצוע ביסודי ובחט"ב ומורי השפה הערבית בכיתות ה' ו- ח'.

בנוסף, ממשיכים בקיום ימי העיון למורי כיתות ה' ו- ח' בערים לוד, רמלה ותל-אביב יפו ומחוז מנח"י וירושלים; ולמורי חט"ב במחוז הצפון והדרום.

בימי העיון נתנו הרצאות וסדנאות בנושאים הבאים:

הרצאה בנושא: "האתגרים העומדים בפני מערכת החינוך בחברה הערבית"- מר עבדאללה ח'טיב, מנהל אגף בכיר לחינוך בחברה הערבית.

הרצאה בנושא: "מהבניית המושגים ורכישת המיומנויות לבנייה של הידע" - ד"ר ראויה בורבארה מפמ"ר להוראת שפת אם ערבית במגזר הערבי והבדואי.

שתי סדנאות בנושא: (1) "איתור וטיפול בקשיי התלמידים" , (2) בניית תכנית התערבות מבוססת הישגי תלמידים"- על ידי המדריכות ארציות ומחוזיות לשפת אם ערבית.

אנגלית

סמינר אנגלית באכסניית אנ"א באגרון ירושלים

בחול המועד סוכות התקיים סמינר אנגלית באכסניית אנ"א באגרון ירושלים. סמינר זה שתוכנן כבר בחודשי הקיץ, התקיים בספטמבר.

בסמינר השתתפו 21 תלמידי ט' מלוד. מטרת הסמינר לקדם את השפה הדבורה תוך עיסוק בנושאים רלבנטים לימינו , לדוגמא: דיון חוויתי בנושא start up nation שכותרתו מהרצל עד הרצליה (גיל שוויד) שתעסוק בקשר בין החזון הציוני לבין התגשמותו הלכה למעשה בתחום הטכנולוגי ועוד.

במסגרת הסמינר נערך גם "המירוץ למיליון" - חווית "שיח ושיג" (דיבייט) תוך מתן משימות וקיום תחרות בקבוצות. כמו כן, התלמידים השתתפו בסיור מודרך בהר ציון, חומות העיר והכותל.

כל פעילויות הסמינר, לרבות הסיור הועברו בשפה האנגלית. סמינר התלמידים נערך ביוזמה משותפת בין אגף חברה ונוער ובין אגף שפות

בשני סרטונים קצרים: ראשון ושני ניתן לצפות בחלק מן החוויות של התלמידים בסמינר
Big picture

כנסים מחוזיים: "סולמות" ו"בואו נדבר"

כנסים מחוזיים ביישום תכניות אנגלית החלו בשבוע האחרון ברחבי הארץ. התקיים כנס סולמות הראשון השנה במכללת תלפיות. הכנס מיועד למורי סולמות באזור המרכז. כנסי סולמות נוספים יערכו באזורים שונים בארץ. בכנס השתתפו 260 מורי תיכון שמשתתפים בתכנית. השנה הושם דגש מיוחד על הוראת אוצר מילים כמקדם הבנת שפה. בכנס הרצו דר' ציונה לוי ופרופ' אלישבע ברקון.

בנוסף, נערכו גם סדנאות שבהם עסקו המורים בנושאים הבאים הקשורים להוראת אוצר מילים:.

Vocabulary and Reading - אוצר מילים וקריאה

Lexical Chunks for writing - צמדי מילים לכתיבה

Vocabulary and speaking/listening - אוצר מילים ודיבור/שמיעה

Vocabulary and Literature - אוצר מילים וספרות


בתאריך 17.10, התקיים כנס ראשון של Let's Talk "בואו נדבר" בתיכון הגימנסיה בירושלים. בכנס השתתפו מורי חטיבות ביניים, אשר עוסקים ביישום והפעלה של התוכנית לקידום שפה דבורה בכיתה ז (גם מבתי ספר אשר מקבלים שעות תוספתיות ליישום התוכנית וגם בתי ספר שבוחרים ליישם את התוכנית במסגרת לימודי אנגלית בחטיבת הביניים). למורים חולקו ערכות חדשות לסדנאות משחקי שיח שפותחו על ידי מדריכות התוכנית, רחל בורנשטיין ורנה בנימיני.

צרפתית

כתבה על הוראת השפה הצרפתית בישראל

בפעם הראשונה, בירחון הבינלאומי "הצרפתית בעולם", מדברים על הוראת השפה הצרפתית בישראל.

בכתבה, העמותה של המורים לצרפתית התבקשה לדבר על מעמד השפה במדינה, על למידת השפה ועל הפעילויות הרבות והמגוונות שנעשו בשנה אחרונה על ידי הפיקוח על הוראת הצרפתית ומורי השפה בישראל.

הירחון מיועד למורים לצרפתית מהעולם וזוכה להצלחה רבה מזה 57 שנה.

הכתבה על המורים בישראל שמה אותנו בקדמת הבמה בזירה הבינלאומית וזה בהחלט הישג משמעותי.

Big picture

ספרדית

בית ספר שש שנתי בפתח תקווה על שם יצחק שמיר, קיבל את הביקור המכובד של שגריר קולומביה בישראל, קרלוס מוראלס ושל הנספח התרבותי סבסטיאן אראנגו נדר.

המנהלת אמירה רוזין ביחד עם המפקחת לספרדית סאלי גולדפר והמנהלת אגף החינוך רויטל שפירה שוחחו איתם על החשיבות של השפה הספרדית בעולם.

לאחר מכן הם צפו בשיעור ספרדית שהמורה לספרדית וירי אלטרמן ותלמידיה הכינו במיוחד לכבוד על קולומביה ועל יצירתו של גביראל גרסיה מארקס. כחלק מהשיעור התלמידים הכינו שאלות מגוונות על קולומביה והתרשמות של השגריר ונספח תרבות על ישראל ותרבותה, כך שנפתח שיחה על תרבות, חינוך והיסטוריה ומאפיינים משותפים בין שני המדינות. היה מרתק לתלמידים לתקשר בשפה שלמדו רק שנתיים באופן פורמלי!!

לבסוף התחלפו מתנות וכרטיסי ברכה שהתלמידים הכינו עבור השגריר. מפגש מיוחד במינו, עבור בית הספר ותלמידי מגמת ספרדית.

Big picture

אגף א' חברה ורוח

גיאוגרפיה - אדם וסביבה ו"מולדת, חברה ואזרחות"

מספר פעילויות חוו המדריכים והמורים ל"גיאוגרפיה-אדם וסביבה" בשבועיים האחרונים:

"המפה-לקרוא בין התווים - מפגש מדריכי "גיאוגרפיה-אדם וסביבה" בתערוכה.

ביום שלישי 16.10.2018 נפגשו מדריכי "גיאוגרפיה – אדם וסביבה" ו"מולדת, חברה ואזרחות" לישיבת מדריכים במוזיאון ארץ ישראל תל אביב. בחרנו לערוך במקום את המפגש לרגל התערוכה "המפה – לקרוא בין הקווים". את הישיבה פתחנו בסיור – החל מתצפית על המיקום הייחודי של המוזיאון "תל קסילה " והמשך בסיור מודרך בתערוכה שבה מוצגים מפות מגוונות - יחסי הגומלין בין נופי המולדת, ובעיקר המפה הישראלית ויוצריה כפי שהם באים לידי ביטוי בייצוגיה בתרבות ובאמנות.

Big picture

ביום שני, בכנס שנתי של סיסטמטיקס, כנס רב משתתפים של למעלה מ 1500 מוזמנים מכל רחבי הארץ המשתמשים ועוסקים בכל מה שקשור לנושאי חישה מרחוק ומיפוי מקוון - מהצבא ומהשוק האזרחי - קבלו

המורה אריאלה ותלמידיה תעודת הוקרה ומגן על עבודת המיפוי המצטיינת שלהם בנושא מוכנות לרעידות אדמה באזור מגוריהם. יישר כוח!

גיאוגרפיה – אדם וסביבה במועדון מורים חיפה (השתלמות מחוזית)

נפתח "מועדון מורים לגאוגרפיה" בפסגה חדרה. זוהי השתלמות נודדת,

כל מפגש מתקיים באתר אחר, אתר הרלוונטי לתכנית הלימודים. המפגש הראשון

נפתח בחברה לפיתוח קיסריה, ולאחר מכן סיור בנמל העיר מתוך התבוננות גאוגרפית

וסביבתית. בהשתלמות רשומים מורים שהולכים יחד כברת דרך זה כמה שנים המשתלמים

עצמם מעבירים "למידת עמיתים" ולוקחים חלק פעיל במפגשים.וכך נוצרה קהילה למופת!

גיאוגרפיה – אדם וסביבה במועדון מורים ירושלים ומנח"י (השתלמות מחוזית)

מועדון מורים של מחוזות ירושלים ומנח"י נפתח ביום ג' 16/10/18 בסיור במרכז העיר בירושלים.

הסיור בנושא שימור מול פיתוח נעשה בשיתוף פעולה עם מחלקת קיימות בעיריית ירושלים.

הסיור הינו הדגמה של פעילות הנעשית עם התלמידים בעזרת אפליקציה לומדים ונהנים.

אגף א' אמנויות ואגף א' חברה ורוח

תחרות יצירה צעירה ה – 14

במסגרת פסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-34, בחיפה, שהתקיים בסוכות תשע"ח, שבמרכזו התקיימה תחרות ארצית של סרטי תלמידים בוגרי מגמות התקשורת והקולנוע. לפסטיבל נשלחו סרטים משתי (2) קטגוריות: עלילתי ותיעודי. האירוע "יצירה צעירה" נערך באולם קריגר

זוכי תחרות היצירה צעירה חיפה, 2018.

מענק קרן גשר לקולנוע רב תרבותי לקידום יצירה חברתית צעירה לסרט העלילתי הטוב ביותר

- "מעבר בית, אוקטובר 2013" – ביה"ס עירוני א' לאמנויות, תל אביב

פרס אולפני דיבי לקידום יצירה חברתית צעירה לסרט התיעודי הטוב ביותר

- " איפה המצפון?" - בית הספר תיכון הנזירות הפרנציסקניות, נצרת

מענק קרן גשר לקולנוע רב תרבותי לקידום יצירה חברתית צעירה לסרט עלילתי– מקום II

- לסרט - "אח קטן" - בית הספר תיכון "אלון" רמת השרון.


מענק קרן גשר לקולנוע רב תרבותי לקידום יצירה חברתית צעירה לסרט תיעודי – מקום II

- לסרט - " שבילים " בית הספר קריית חינוך מעיין שחר, עין השופט


מענק הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה לקידום יצירה חברתית צעירה לסרט העלילתי מקום III

- לסרט - "שלום לתמימות" בית הספר קריית החינוך השש שנתית רביבים, ראשון לציון


פרס עירית חיפה לסרט תיעודי - מקום III,

- לסרט: "מלכת הכיתה", בית הספר התיכון מקיף נשר


שלושה סרטים שזכו לציון לשבח מענק בתי קולנוע לב:

- הסרט "סופר אגו" - קריית חינוך מעין שחר


- הסרט "ממוסגרים" - תיכון ויצו נהלל


- הסרט "משחק גומלין" – תיכון מאשל הנשיא

Big picture

תמונת הרקע

גירוש הגר,יאן ויקטורס, 1650

מוזיאון ישראל ירושלים, שמן על קנבס


Jan Victors

The Expulsion of Hagar and Ishmael

Oil on canvas | 143.5x178.7

Israel Museum, Jerusalem

Date : 1650