שמות החג

שירן אמויאל

חג המצות

פסח נקרא גם חג המצות מפני בני ישראל יצאו ממצרים הם יצאו במהירות , והבצק לא הספיק להחמיץ ובעקבות כך הפך למצה .

חג האביב

פסח נקרא גם חג האביב זה מעיד על משמעות חקלאית של חג הפסח , שבאביב מתחילים את קציר התבואה הראשון שנקרא קציר השעורים

חג החירות

גם הפסח נקרא גם חג החירות מפני שבני ישראל במצריים היו משועבדים וכשאר הם יצאו ממצרים הם יצאו מעבודה קשה לחופש כלומר "מעבדות לחירות "

חג הפסח

חג הפסח נקרא פסח מפני שבני שיראל יצאו ממצרים בזמן מכת בכורות אדוני פסח (דלג) על בתיהם של בני ישראל וכך בכוריהם לא מתו.
שירי פסח!!!
אני מאחלת לכולם חג פסח שמח (: