עשרת הדיברות

שם המגישה : אמילי מלניק כיתה : ח-5 מוגש למורה : משה קהימקר

מבוא

יחידה זו חולקה למספר שיעורים:

השיעור הראשון עסק בשאלה מדוע מעמד סיני הפך לאירוע מכונן ובעקבות זאת הכנו ענן מילים.

השיעור השני עסק במשה רבנו בראי האומנות כלומר היינו צריכים למצוא תמונה של אמנות או פסל ולהסבירה.

השיעור השלישי עסק בעשרת הדברות כלומר היינו צריכים להכין לוח שיתופי עם הסבר על כל דיבר בנפרד .

השיעור הרביעי עסק במבט ממוקד על דיבר שבחרנו בעזרת מצגת מגוונת.

יחידה זאת השעירה את ידעי בעיקר בנושא עשרת הדברות .

שיעור 1- ענן מילים

Big image

שיעור מספר 2- משה רבנו בראי האומנות

שיעור מספר 3 - לוח שיתופי של עשרת הדיברות

Big image