עשרת הדיברות

אופיר עידו ואור

עשרת הדיברות אשר נתן אלוהים למשה ולבני ישראל

עשרת הדיברות

משה נותן את עשרת הדיברות לעם ישראל במדבר אחריי 40 שנה
Big image