Nieuws uit Groep 7/8

Januari 2015- WereldKidz Triangel

Update Algemeen

Beste ouders,


Wij hopen dat iedereen een goede jaarwisseling heeft gehad! Wij zijn in ieder geval alweer flink aan de slag in de klas. In deze periode nemen wij onder andere de CITO toetsen af en daarnaast komen de adviesgesprekken van groep 8 eraan!


Verder hebben we de aankomende periode onder andere lessen van Bureau Halt, krijgen we een stagiaire (Wesley, onderwijsassistent 1e jaar) en starten we met het 2e thema O&O.


Sinds de kerstvakantie zijn we begonnen met het structureel aanbieden van huiswerk. In principe geven we op woensdag en vrijdag huiswerk mee.


In deze nieuwsbrief kunt u weer veel informatie vinden over waar wij mee bezig zijn in onze groep. Klikt u ook vooral eens door naar onze YURLS-pagina of zoek op google n.a.v. de onderwerpen die we in de klas behandelen; er is een schat aan informatie te vinden om samen met uw kind thuis te oefenen!


Wilt u er verder op letten dat de kinderen op tijd op school zijn?


Groet,


Barend & Hester

Agenda

19 januari - Afname CITO spelling Gr. 7 (1)

20 januari - Afname CITO rekenen Gr. 8 (1)

21 januari - Afname CITO spelling Gr.7 (2) & rekenen Gr.8 (2) & Wail jarig

22 januari - Afname CITO rekenen Gr. 8 (3) & Gastles Bureau Halt

23 januari - Afname CITO rekenen Gr. 8 (4)

29 januari - Afname CITO begrijpend lezen Gr. 7/8 (1) & Gastles Bureau Halt

30 januari - Afname CITO begrijpend lezen Gr. 7/8 (2)

3 februari - Afname CITO rekenen Gr. 7 (1)

4 februari - Afname CITO rekenen Gr. 7 (2)

5 februari - Afname CITO rekenen Gr. 7 (3)

10 februari - Melany jarig

16 februari - Mathusan jarig & Inloopavond 3


Denkt u verder aan de open dagen voor de kinderen uit groep 8?

Waar zijn wij mee bezig?

Hieronder staat per vakgebied waar we aankomende weken mee aan de slag gaan. Verder kan je er ook handige tips en links vinden naar websites die de thema's in de klas ondersteunen.


Taal: We zijn bezig met het 4e blok van de methode Taal in Beeld.


Voor groep 8 gaat het onder andere in dit blok over:

- Samenvoegingen

- Voorvoegsels & achtervoegsels

- Podiumteksten

- Leenwoorden

- Uitdrukkingen

- Letterlijk & figuurlijk

- Contexten


Voor groep 7 gaat het onder andere in dit blok over:

- Samenvoegingen

- Beeldspraak

- Vertellen & monologen

- Voorvoegsels & achtervoegsels

- Sketches

- Directe rede en indirecte rede


Extra werkbladen hiervoor zijn te vinden via TIB-Extra of via onze YURLS-pagina. Je kan ook de onderwerpen opzoeken op Google en er woorden als werkblad of oefenen bij zetten. Er komen dan links tevoorschijn.


Voor de samenvattingen van alle uitleg behorend bij deze blokken, klik op de links hieronder. Deze kunnen gebruikt worden door de kinderen om zich goed voor te bereiden op de toets of door u om ze te overhoren:

- Samenvatting Blok 5 Taal Groep 7

- Samenvatting Blok 5 Taal Groep 8


Spelling: Bij spelling gaan we aan de slag met de volgende categorieën:


Voor groep 8:

R29: bezitsvormen

R30: botsende klinkers: trema

R31: botsende klinkers: geen trema

W16: woorden met x

W28: woorden met q


Voor groep 7:

K30: woorden met ct

K31: vaste stukjes: on~, ont~, ~loos

R1: verkleinwoorden

W11: woorden met /s/ = c

W12: woorden met /k/ = c


Uitleg Letters:

K = Klankwoord (Hoe klinkt het woord?)

R = Regelwoord (Wat is de regel?)

W = Weetwoord (Onthouden hoe je het schrijft)

WW = Werkwoorden (Vervoegen)


Voor alle spelling categorieën zijn er werkbladen aansluitend bij onze methode te vinden op SIB-Extra. De werkbladen horen bij de categorieën. U kunt natuurlijk ook de spellingproblemen opzoeken op google, er zijn ontzettend veel websites met ondersteuning, werkbladen en oefeningen te vinden.


Rekenen: Het aankomende blok (blok 4) gaan we aan de slag met:


Groep 8:

- Kommagetallen afronden: bijv. 0,468 wordt 0,47

- Handig delen met kommagetallen: bijv. 24 : 0,2 = ?

- Bepalen van het kortingspercentage: bijv. Jas kost € 180,- de korting is € 20,- wat is %?

- Omzetten van een kommagetal in een breuk en andersom: bijv. 2/5 is 40%


Groep 7:

- Kiezen van de juiste eenheden in contexten: bijv. een boek meet je in cm

- Percentages inkleuren op een strook: bijv. teken 37,8 op de strook

- Temperatuur in graden celcius aflezen van een koortsthermometer

- Aflezen en interpreteren van een lijsgrafiek


Extra oefenwerk is te vinden op onze YURLS-pagina. Verder kunnen de kinderen oefenen op hun Ambrasoft account.


Wereld Oriëntatie:

We gaan aan de slag met het 2e thema van Onderzoekend & Ontwerpend leren. Dit keer gaat het over rijke industrielanden en arme ontwikkelingslanden.


Voor meer achtergrondinformatie en vragen die u aan uw kind kan stellen kunt u op de onderstaande links klikken:

AchtergrondinformatieWerkstukken:

De kinderen zijn bezig met hun 2e werkstuk. Deze moet 20 februari worden ingeleverd. De kinderen werken hier voornamelijk thuis aan.


Voor de beoordeling van het werkstuk gebruiken we het volgende formulier:

Formulier beoordeling werkstuk

YURLS-Pagina Groep 7/8

Klik op deze link om de YURLS-Pagina van groep 7/8 te openen met links naar online leermateriaal voor alle vakgebieden.

Huiswerk & Toetsen

Het volgende huiswerk wordt aan de kinderen opgegeven:

- Werkstuk schrijven

- O&O opdrachten afmaken

- Taal huiswerk elke woensdag

- Rekenhuiswerk elke vrijdag


De volgende toetsen zullen binnenkort plaatsvinden:

- Dictee blok 4 (aankomende week)

- Topotoets taak 4 (28 januari)

- Toets Taal blok 5 (begin februari)

- Toets Rekenen blok 6 (half februari)

Als afsluiting: Jeugdjournaal

Filmpje van het jeugdjournaal

Onlangs is het jeugdjournaal in onze klas komen filmen. Het filmpje is hier te vinden:


http://jeugdjournaal.nl/item/739580-veel-huiswerk-maken-en-op-tijd-naar-bed.html