יונתן נתניהו ז"ל - גיבור היה הוא

טליה ממן ז' 2

הבלדה

בלילה שחור ואפל

חשבו כל העם,

"מי היצא להשיב נפש אחינו?

מי יתננו את נפש קרובינו? "


הוי ימים לא מעט שאלו זאת העם,

"מי היצא להשיב נפש אחינו?

מי יתננו את נפש קרובינו?

מי גבורתו רבה והוא יוכל לעמוד במשימה? "


באישון ליל גיבורים אל הקרב יוצאים,

אך חלקם את הרעה כבר חוזים.

ובראשם מפקד נחוש ואמיץ

יונתן נתניהו זהו האיש.


כאשר אל שדה הקרב הם מגיעים,

בגבורה מול המחבלים הם נלחמים.

מתמשך לו קרב ארוך ומייגע,

ואיש לרעו מנסה לסייע.


אויה, אויה גיבור יקר

כי מן הקרב לא שב,

את חזהו כדור פילח,

ואבוי ליבו נדם.


איך באה עלינו זאת הצרה?

איך נגדעת מאיתנו דמות כה אהובה?

ליבי וליבך מאוחדים כאחד,

וזה הדבר לעולמי עד.


איך באה עלינו זאת הצרה?

איך נגדעת מאיתנו דמות כה אהובה?

יונתן על במותייך חלל,

אותך לא נשכח לעולם.

מאפייני הבלדה

בבלדה ישנם מספר מאפיינים שבאים לידי ביטוי. כעת אפרט עליהם.

מאפיין ראשון הוא שימוש בצבעים, ניתן ללמוד זאת מן המשפט: "בלילה שחור ואפל".

מאפיין שני שבא לידי ביטוי בבלדה הוא חזרות. ישנן כמה חזרות, למשל "מי היצא להשיב נפש אחינו ?

מי יתננו את נפש קרובינו? " או "איך באה עלינו זאת הצרה? איך נגדעת מאיתנו דמות כה אהובה? " .

מאפיין שלישי הוא רמז מטרים. הרמז המטרים שבא לידי ביטוי בבלדה הוא: " באישון ליל גיבורים אל הקרב יוצאים,

אך חלקם את הרעה כבר חוזים" . משפט זה מרמז על סוף טרגי.

מאפיין רביעי שבא לידי ביטוי הוא דמות ממעמד גבוה. בבלדה הדמות היא מפקד. " ובראשם מפקד נחוש ואמיץ

יונתן נתניהו זהו האיש" .

המאפיין החמישי הוא אווירה קודרת. האווירה הקודרת באה לידי ביטוי בכך: " בלילה שחור ואפל" , " אך חלקם את הרעה כבר חוזים" , "את חזהו כדור פילח, ואבוי ליבו נדם".

המאפיין האחרון שבא לידי ביטוי הוא סוף טרגי. הסוף הטרגי הוא מותו של יונתן נתניהו בקרב.

הערך החברתי העולה מן הבלדה

הערכים החברתיים העולים מן הבלדה הם הקרבה ונתינה.

יונתן נתן מעצמו למען העם, מוצג פה ערך של נתינה למען אחרים, יונתן וחייליו הצילו את החטופים שהיה

צריך לשחרר אך יונתן הקריב את עצמו למען זה. יונתן נהרג כדי להציל את עמנו ועל כך נזכור אותו תמיד.

יונתן נתניהו ז"ל - נזכור אותך תמיד