Duinen🌊

Lea Meijer 2k1

Duinlandschap

Duinslandschap vind je overal langs de kustlijn.

De duinen houden het zeewater tegen.

Op de duinen groeit een plantensoort wat allen op duinen kan groeien.

Die planten heten helmgras.

Helmgras houd het zand vast en op z'n plaats.

Als er geen helmgras zou zijn zou al het zand het land ingewaaid zijn.

Big image

Het ontstaan van duinen

“Zee, wind, regen en zand, bouwen samen een duin op het land”. Een leuk rijmpje en het klopt nog ook. Maar voor de bouw van duinen is meer nodig. De zeebodem moet bedekt zijn met een dikke laag zand. Ook mag de zeebodem bij het strand niet al te steil zijn. En de wind moet vanuit zee komen.


ZANDKORRELS

De duinen zijn ontstaan door de natuur. De zanderige bodem van de Noordzee is steeds in beweging. Miljarden zandkorrels worden door het stromende zeewater meegevoerd in de richting van het strand.

Hoe dichter het water bij de kust komt, hoe langzamer het water stroomt. Vlakbij de kust zakken de zandkorrels naar beneden. Als het water zich bij eb weer terugtrekt, blijven de zandkorrels op het strand achter.

De zon droogt de zandkorrels en de westenwind blaast ze het land in.