Til en Transfers

Correct tillen in het belang van de klant en mijzelf

Theorie en praktijk gaan samen in onze WORKSHOP

Het is goed om je eigen manier van tillen te toetsen aan hoe de transfers technisch gezien juist uitgevoerd moeten worden, want:


  • Wij leren je de wijze waarop overbelasting door tillen voor jou voorkomen kan worden, en
  • Bewoners worden veilig en met de juiste attitude verplaatst.
  • Veiligheid en welzijn van de Palet medewerkers is onderdeel van het ARBO-Beleid.


Big image

Eerst volgende workshop is op .......2013. Overleg eerst met je leidinggevende.

Aanmelden voor de Workshop Tillen &Transfer.

Aanmelden kan, na overleg met je leidinggevende, via Opleidingsbeheer.

Deze workshop valt onder de verplichte scholingen van Palet.

De leidinggevende meld je aan en wij verzorgen dat je de uitnodiging via de post ontvangt.

Dag en datum:

Locatie:

Trainer(s):Behoefte aan meer informatie?