ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

HOSTED BY E2

ΤΑΞΗ Ε΄2

Μπεν τερνερ

Αθανασια κουλλολλι

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΤΥ

  • ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ
  • ΘΥΣΑΥΠΟΣ ΓΝΟΣΕΟΝ
  • ΔΟΡΕΑΝ ΚΕΡΑΣΜΑ

ΧΡΟΝΟΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

9;00 - 9;30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

9;30 - 11;30 ; ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΝ

11;00 -11;30 ; ΑΠΟΦΟΝΗΣΗ