Opgave

Vis hvad du ved om Indien

religion, Taj Mahal, Delhi, Ganges or facts about India?

Every coupple gets a theme and has to get all they know on a poster like this. We are using smort.com. The poster has to:

  • Tell about the theme
  • Present new words to the reader

Når I har gjort dette er i for seje ...

...og vi skal selvfølgeligt vise plakaterne frem på næste mandag