NIEUWSFL!TS

De Sleutelbloem - December 2015

Uitersten

Een veelbewogen tijd ligt achter ons. Een tijd van uitersten.

We vierden een bruiloft met Teunis en Linet. We verloren onze deelnemer Frank. Addie en Evalien verloren hun 47 jarige zwager Erik. We leven mee met Corrie, Frank's vrouw en met het gezin en de verdere familie van Erik.

We waren blij met de vluchtelingen die ons bezochten, verdrietig om hun verhalen.

We zijn dankbaar voor de steeds concretere plannen voor een nieuwe Sleutelbloem, maar maken ons ook druk om de uitvoering daarvan.

We zien de onvrede van deze wereld, en bereiden ons voor op Kerst, waarin we denken aan het Kind van de Vrede die de onvrede weg kan nemen.


We nodigen u van harte uit voor onze kerstactiviteit op de Sleutelbloem op 24 december vanaf 19.30 u. Er zal dan een Spoor van Vrede door de kas lopen. Op een ongedwongen wijze willen we daar in beeld brengen wat de Vrede van Kerst inhoudt. Er is kunst en muziek, er zijn verhalen, lichtjes en warme chocomel. Wandel op uw gemak een rondje, kijk, luister en doe met ons mee!


We danken onze lezers voor hun blijvende steun aan de Sleutelbloem in het afgelopen jaar, en wensen iedereen de Vrede van Kerst en een goede jaarwisseling toe.

Big image

Een bruiloft

Op 12 november stopte een dikke Audi bij een rode loper op de Sleutelbloem. Een glimmend bruidspaar stapte uit: Linet en Teunis. Ze leerden elkaar op de Sleutelbloem kennen twee en een half jaar geleden. Ze vierden hun huwelijksfeest op een prachtig aangekleedde, ‘s avonds zelfs sprookjesachtige Sleutelbloem. Hun ja-woord gaven ze in Nieuwkoop bij een ambtenaar van de burgerlijke stand, die vroeger bij Linet in de straat woonde. Ze vroegen een zegen over hun huwelijk in de Christelijk Gereformeerde Kerk in Nieuwkoop, waar ze beiden hun geestelijk thuis vonden. Ze hadden beurse vingers van de vele mensen die hen kwamen gelukwensen. ‘s Avonds kwam het rode autootje van Teunis nog voorbij in de feestzaal met verrassende inzittenden: Lucinda en Bernd…Ook een verrassend en emotioneel moment: een videoboodschap van Linet’s vader uit Amerika. Het was een feestelijke, vrolijke dag met heerlijk eten, muziek, en de inzet van van vele geweldige vrijwilligers.

Big image

Een begrafenis

In de week voor de bruiloft was er ook verdriet: Frank Imming stierf op 49 jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Frank kwam al jaren op de Sleutelbloem. Hij schreef vele, gevatte columns voor onze website. Zijn veelbewogen leven liep uit op een een korte ziekteperiode waarin hij intens en dankbaar de dagen beleefde met zijn lieve vrouw Corrie. (bovenstaande foto) Frank leerde op bijzondere wijze op 5 mei (bevrijdingsdag) God kennen. Op 4 november (dankdag) stierf hij in het vertrouwen dat hij voor altijd bij Hem zou zijn. We treurden op zijn begrafenis in Lopik vanwege het verlies, maar niet als mensen die geen hoop hebben. Frank liet een prachtige antieke typemachine na aan de Sleutelbloem, met een zelf getikte afscheidsbrief erin. Ook schreef hij nog een korte, laatste column.

Laatste column van Frank

Lieve lezers,

Dit zal mijn laatste stukje zijn dat ik schrijf. Ik ben ongeneeslijk ziek.
Ik wil deze lange reeks van columns afsluiten met een heel bijzonder lied voor mij.
Het is geschreven door Jacqueline E. van der Waals toen ze zelf kanker had.
Frank


Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!


Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!


Laat mij niet mijn lot beslissen:
zoo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen den weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.


Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Big image

Bezoek van vluchtelingen aan de Sleutelbloem

Ook aan de Sleutelbloem ontgaat de enorme vluchtelingenstroom niet. In Nieuwkoop werd een crisisopvang geopend. De kinderen die daar verbleven hebben we op de Sleutelbloem uitgenodigd. Samen met een aantal van hun ouders hebben we een fijne middag gehad. In het atelier werd er geknutseld, en verder was er voldoende ruimte om met de dieren kennis te maken.

Nieuw aanbod opleidingen

De Sleutelbloem had altijd een goed aanbod aan opleidingen met prima resultaten, maar de overheid maakte daar een jaar geleden korte metten mee, vanwege nieuwe regelgeving. Wij vonden dat erg jammer, omdat wij zien hoe belangrijk een goed opleidingsaanbod is voor onze mensen. Inmiddels is op dit gebied goed nieuws te melden. Vanaf 1 september bieden we een gecertificeerde opleiding voor houtbewerking in samenwerking met de S-BB. Vier jongens gaan als een speer er doorheen. Ook is de Sleutelbloem medeoprichter van de Participatieacademie in Nieuwkoop: een instapopleiding voor mensen, die tussen wal en schip vallen bij andere opleidingen. De theorie wordt met de hulp van het LOI gedaan, de praktijk met de medewerking van lokale ondernemers en organisaties. Twee deelnemers volgen de kappersopleiding, een de opleiding Gezond en Fit. Verder hebben we vier deelnemers in maatwerktrajecten in samenwerking met scholen in de omgeving.

Vrijwilligers gezocht

Omdat een aantal vrijwilligers zijn weggevallen is de Sleutelbloem op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Bent u goed met hamer en zaag, hebt u groene vingers, of steekt u gewoon graag op allerlei gebieden de handen uit de mouwen, dan zijn we op zoek naar u!

Bij interesse kunt u mailen naar babette@de-sleutelbloem.nl. Dan kunnen we kijken of onze vraag en uw aanbod een match zijn.

Website in de lucht

In de vorige nieuwsbrief vermeldden we al dat de website vernieuwd werd en bijna klaar was. Deze keer kunnen we melden dat de website online is. Via onderstaande link kunt u onze website bekijken. We staan nog steeds open voor verbetering. We willen zelfs degene met de gouden tip voor een laatste 'punt op de i' belonen met een verrassing. Laat het dus vooral weten.

Bezoek van de kerkenraad van Hervormd Noorden

We zijn dankbaar voor alle mensen die om de Sleutelbloem heen staan. Ook steeds meer kerken steunen het werk van de Sleutelbloem. Zo ook de hervormde gemeente uit Noorden. Om de kerkenraad een helder beeld van de Sleutelbloem te geven, hebben we ze bij ons uitgenodigd. Na een uitgebreide rondleiding konden ze zo aan tafel voor ons wekelijkse diner op donderdag.

Renovatie

De slechte staat van de huidige gebouwen, het groeiend aantal deelnemers (dat zijn er nu 65!) en eisen van de gemeente dwingen ons het hele terrein te renoveren. Dat betekent dat we in het afgelopen drukke transitiejaar ook vele gesprekken hebben gevoerd met fondsen, banken, architecten, adviseurs, notaris, de gemeente, grondeigenaar en aannemers. Om een solide renovatie te garanderen moest de bedrijfsvorm van de Sleutelbloem veranderd worden. Telkens komt de vraag naar boven hoe we zo’n nieuwe Sleutelbloem verantwoord financieren. Er ligt nu een prachtige tekening op tafel van een aannemer, die 12 appartementjes erin heeft getekend. Een goed verdienmodel en de Sleutelbloem zou op die manier een compleet pakket kunnen bieden van wonen en werken. Maar ja, wat vindt de gemeente daar van? Die stelt zich ongeduldig op en wil zo snel mogelijk een vergunningaanvraag.

Kerst

In het atelier verrijst een grote wereldbol. In de houtwerkplaats een enorm draagbaar doolhof: overal ontstaan er mysterieuze creaties op de Sleutelbloem. Allemaal voorbereidingen op het Spoor van Vrede, dat met kerst door de kas zal lopen. In dat Spoor ontdek je meer over het Kind, dat vrede mogelijk maakte tussen God en mens. In het Spoor doe je nog meer ontdekkingen over vrede.

Big image