Leer Arabisch

Klim elke 7 weken naar een hoger niveau

Leer Arabisch niveaus 1 tot 7Het doet ons veel vreugde u mee te delen dat Lisaan Al-Arab zeer binnenkort zal starten met het onderwijsprogramma Leer Arabisch niveaus 1 tot 7. Dit programma is toegankelijk voor beginners en gevorderden, mannen en vrouwen, en wordt aangeboden op onze locaties in Hilversum en Almere. Wees er snel bij want de beschikbare plaatsen zijn beperkt.

De studie

De studie Leer Arabisch is een integrale benadering in de bestudering van de Arabische taal. De studie is opgedeeld in zeven niveaus die elk onderverdeeld zijn in drie VVV-fases: Voorbereiding, Verdieping en Verankering. Een niveau wordt afgerond in zeven weken.


Niveaus één en twee behoren tot de fase ‘Voorbereiding’, waarin de student leert lezen, schrijven en basale dialogen te voeren. Niveaus drie en vier behoren tot de fase ‘Verdieping’. Hierin leert de student begrijpend lezen op tekstniveau, breidt hij zijn communicatievaardigheden uit en maakt hij kennis met de verschillende wetenschappen van de Arabische taal, zoals Nahw (grammatica) en Sarf (morfologie). Niveaus vijf tot zeven zijn de fase van ‘Verankering’. Hierin leert hij langere teksten te begrijpen, zorgt hij voor een significante uitbreiding van zijn tekstbegrip en verdiept hij zich verder in de grammatica en morfologie.


De studie is bedoeld als poort naar het islamitische culturele en religieuze erfgoed. Daarom wordt in het lesmateriaal significant aandacht besteed aan islamitische woorden en termen. Alle niveaus zijn afzonderlijk te volgen en vormen op zichzelf staande eenheden met specifieke leerdoelen en competenties.


Klik hier voor meer informatie over de leerdoelen, methodiek en studiemateriaal.

Onderwijsrooster

Big image

Ervaring van een student

Lisaan Al-Aarab levert studies van hoge kwaliteit. Ik als student leer veel in de lessen dankzij de actieve vorm en de behulpzame rol van de docent. Je proeft eerst van de Arabische taal en maakt er zelf direct gebruik van, voordat je een woordenlijst krijgt en grammaticaregels krijgt meegegeven. Hierdoor krijg je écht het gevoel dat je er veel van leert en wordt je inspiratie toegedaan voor het gebruik van de meegegeven stof.


De docent geeft veel aandacht aan datgeen waar de studenten moeite mee hebben. Tevens plant de docent alles zó, dat er genoeg ruimte is voor herhaling. Óf, als je voorloopt op het gebied van de besproken stof, wordt je verrijkt met extra stof om je tijd niet te hoeven verspillen. Kortom, Lisaan al-3arab is dé ideale plek voor het beheersen van de Arabische taal.


Soufian El Ouazizi