שישו את ירושלים

מן המקורות עקיבא נוף

מגיש:

עידו פוריאן ועמית בן - דור

ה "3

ארגמן

נס - צייונה

השיר "שישו את ירושלים"

שיר זה מספר על כמה שיהודים אוהב את ירושלים ושומר עליה. וכתוב גם שיהודים אהב את ירושלים ורוצה להעלות לירושלים 3 פעמים בשנה.

הקשר שלנו לשיר בעקבות השיר

קשר של שיר אלינו הוא שגם אנחנו אוהבים את ירושלים כמו שזמר וכל יהודים אחרים אוהבת את ירושלים.