יום המעשים הטובים...

מגישות: שרון ואנג'לה ח'2

התנדבות באק"ים

ביום שלישי ייערך יום המעשים הטובים ובו יצאו מכל כיתה 2 מתנדבים כדי לצבוע באק"ים.