Eksurzija do botaničke bašte

27.11.2014

Prijava

Učenici se mogu prijaviti kod svojih razrednih starešina

Cena

Cena ekskurzije je 1700 din.
Polazak 27.11.2014 g. u 07,00h