Sis & So

creëert, combineert, communiceert en inspireert!

Big image

wat kan Sis & So voor u betekenen?

Graag delen wij onze expertise en ontzorgen we MKB ondernemers bij het optimaal gebruiken van de sociale media.


Wij doen dat op maat. Onze uitdaging is om jouw doelgroepen via de sociale media te sensibiliseren, te inspireren en warm te maken voor jouw producten en/of diensten. En wel zodanig, dat het jou daadwerkelijk iets oplevert.

Heb je te weinig tijd om alle sociale media bij te houden maar is dat wel belangrijk voor jouw onderneming, dan helpen wij jou graag. Wij bieden verschillende sociale media pakketten aan die de bekendheid en bereikbaarheid van jouw onderneming versterken.

Wij zijn ervan overtuigd dat een nauwe samenwerking tussen jouw onderneming en Sis & So zorgt voor een optimale benutting van de sociale media. We zorgen er, samen met jou voor, dat jouw onderneming meer bekendheid krijgt bij de voor jou belangrijke doelgroepen.

Ontzorging staat bij ons hoog in het vaandel. We nemen je werk uit handen, zodat jij jezelf kunt focussen op datgene waar je goed in bent. De synergie tussen jouw deskundigheid en onze expertise op het gebied van sociale media leidt tot meer succes voor jouw onderneming.

Wij willen graag bijdragen aan het sterk maken van MKB ondernemingen. We vinden het belangrijk dat mogelijkheden die grote bedrijven hebben voor acceptabele en haalbare tarieven beschikbaar zijn voor diegenen die een minder grote beurs hebben.

Wil je hierover meer informatie ontvangen?

Ga naar www.sisandso.nl en laat een reactie achter of mail naar info@sisandso.nl