עבודה בנושא עשרת הדיברות

מגישה: ליאור אזולאי

שכבות מידע סביב משה רבינו

עשרת הדיברות מבט רחב

הדיבר שבחרתי להסביר

מגישת העבודה: ליאור אזולאי

כיתה: ח'4 עבודה בנושא: עשרת הדיברות

כשקיבלו את התורה