Haridustehnoloogide talvekool

2013

Kus ja millal?

Wednesday, Jan 16th, 12pm to Friday, Jan 18th, 2pm

Sagadi mõis, Estonia

Sagadi küla, Vihula vald, 45403 Lääne-Virumaa

Miks ja mida?

Eesmärk: Jagada parimat praktikat erinevate vahendite, lahenduste ja võimaluste rakendamisest õppetöös ning seada koostöös tulevikueesmärke.

Teemad:

  • Haridustehnoloogilt haridustehnoloogile. Igal haridustehnoloogil on kindlasti palju kogemusi, infot erinevate vahendite, lahenduste, meetodite ja võimaluste kohta. Kõik osalejad tutvustavad mõnda vahendit, tarkvara või lahendust, mida saab õppeprotsessis (õpetamisel või õppimisel) kasutada.
    Täpsemad juhised ettevalmistamiseks edastame peale talvekooli registreerumise lõppemist kõigile osalejatele.
  • Õppevideod – ideest tulemuseni. Tutvustame õppevideo loomise kõiki etappe ja selgitame nende tähtsust terviku moodustamisel. Kuidas erineb õppevideo loomine filmi loomisest?
  • Haridustehnoloogi tulevikustsenaarium. Haridustehnoloogide töö edu sõltub paljuski organisatsiooni eesmärkidest, õppimissoovist ja võimekusest kohaneda muutustega meie ümber. Millised täna alustatud protsessid peaksid jätkuma ja millega peaksime tulevikus veel tegelema? Kas ja milline võiks olla haridustehnoloogi roll selle kujundamisel?

Täpsemalt

1. päev
12.00 – 13.00 Saabumislõuna
13.00 – 15.00 Sissejuhatus päeva. Vahendite ja õppemeetodite tutvustamine
15.00 – 15.30 Kohvipaus
15.30 - 18.00 Vahendite ja õppemeetodite tutvustamine. Kokkuvõte päevast
18.00 – 19.00 Õhtusöök
19.00 – 22.00 Saun
2. päev
9.00 - 10.30 Sissejuhatus päeva. Õppefilmi stsenaariumi erisused.
10.30 – 10.45 Kohvipaus
10.45 – 12.00 Filmimise tehnikad ja nende rakendamine praktikas.
12.00 – 13.00 Lõuna
14.00 – 15:30 Praktilised harjutused rühmades - filmimine, töötlus.
15.30 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 18:00 Praktilised harjutused jätkuvad esitluste ning aruteludega.
18:00 – 19:00 Õhtusöök
19.00 – 22.00 Saun
3. päev
09.00 – 10.30 Haridustehnoloogiline olukord õppeasutuses
10.30 – 10.45 Kohvipaus
10.45 – 13.00 Haridustehnoloogide võrgustik
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 Ärasõit (bussid Tallinnasse ja Tartusse)