כרטיס פרויקט- מעבדה בכימיה רמה 3

כתבה ענת פלדנקרייז

שאלה פוריה : האם יש אמת בפרסום?

Big image

התוצרים: עבודה כתובה, מצגת, פרזנטציה.

תיאור הפרויקט

התלמידים בפרויקט בעקבות השאלה הפורייה. בחרו נושא מתוך פרסום שמעניין אותם, כצוות אספו חומר רלוונטי, ניסוחו שאלת מחקר , שיערו השערות, תכננו ניסוי, ביצעו אותו. הציגו את עבודתם לכיתה התייעצו עם הכיתה לגבי המשך עבודתם. המשיכו לעבד את הניסוי שבצעו ונסחו את הניסוי הבא. כתבו דוח מעבדה, הכינו מצגת ובהמשך יבחנו על העבודה בבחינה בע"פ.

תובנה שלי

בפרויקט מעבדה רמה 3 כפרויקט שנתי תוכנן וייושם לפי רוח ה- PBL היה מובנת עם תחנות וטיוטות רבות שהיו עבורי דרך ברורה וטובה להנחיה וביצוע הפרויקט. התלמידים שתפו פעולה כקבוצה וככיתה ונתנו משוב לחבריהם לקבוצה ולכיתה. הם היו שותפים מלאים לתהליך וניתבו אותו בהתאם להתעניינותם.

תובנות של תלמידי

בדיון על חששות והצלחות בפרויקט הצלחתי להגיד את מה שיש לי לומר למרות שבדר"כ אני לא אומר את דעתי.

העבודה על הפרויקט הייתה רבה אבל מעניינת, כל השלבים היו ברורים מראש