עבודת הגשה בהיסטוריה...

היישוב היהודי במלחמת העולם הראשונה

הקשיים של יהודי ארץ ישראל:

חברתיים: 1) צו ההתאזרחות.

2) גירוש תל אביב-יפו: ב-1917 הטורקים ביצעו את גירוש תל אביב של יהודים תושבי תל אביב ויפו,

והחלו בתוכניות לגירוש היהודים תושבי ירושלים, והמושבות.‏

3) איסור כל פעילות לאומית.


כלכליים: 1) סגר ימי: איסור על התקרבות וכניסה של אוניות מעצמות ההסכמה.

2) מיסים: השלטון העות'ומני התנכל ליהודים והטיל עליהם מסים כבדים, כמו מס מלחמה.

3) החרמות רכוש ומזון: השלטון העות'ומני ביצע החרמות של בהמות עבודה, כלים ומזון.

4) עוני ורעב: רבים מתו ברעב, ואנשי היישוב שהיו תלויים בתרומות מחוץ לארץ.

במיוחד אנשי היישוב הישן, רעבו ללחם וסבלו מעוני.

5) אסונות טבע: ארבה.

דרכי ההתמודדות עם הקשיים:

1) איסור כניסת האוניות יצר קושי כלכלי רציני ודרך התמודדות עם קושי זה הייתה – תמיכת ארה"ב ביישוב היהודי.

2) מאיר דיזינגוף, ראש עיריית תל-אביב מקים את "הועד להקלת המשבר" שמטרתו לדאוג למזון ולעזור למובטלים.

3) כל אמצעי הסיוע שהוקמו בהתיישבויות ביקשו להגשים את הרעיונות החברתיים והכלכליים של הציונות.

רעיונות אשר דיברו על יצירת חברה שבה יש ערבות הדדית בין האנשים השונים החברים באותה חברה.

מרעיון זה הקימו גוף לעזרה ראשונה ואת ה"משביר המרכזי" כמפעל של עזרה הדדית במטרה לרכוש תבואה.

0

בעקבות כניסתה של טורקיה למלחמה,ארץ ישראל התנתקה ממדינות ההסכמה וממקורות האספקה של ההון והסחורות מחו"ל. הירידה בייבוא גרמה לירידה בכלכלה, ונוצר מחסור במזון ובתרופות. התנכלו ליהודים והטילו עליהם מסי מלחמה וביצעו החרמות של בהמות, כלים ומזון. בעקבות ניתוק הקשר עם מדינות אחרות, נפגעו הסוחרים ונעצרה קבלת התרומות. אסונות טבע, הוסיפו לפגיעה ביישוב היהודי. רבים מתו מרעב, ואנשי היישוב שהיו תלויים בתרומות מחו"ל סבלו מעוני. הניתוק מחו"ל והפסקת ייבוא הסחורות הביאו גם לסגירת כל הבנקים וכדי למלא את המחסור באמצעי תשלום הוציאו שטרות כסף. בעקבות המשבר עלו מחירי הסחורות ומחלות התפשטו למגפות והשלטונות פגעו בזכויות היהודים.